Sant Ramon

probable fossa militar a la Manresana

Al cementiri de la Manresana es molt probable que hi hagi una fossa comuna de la guerra civil.

Font: Mapa de fosses de Catalunya.

Equipaments; centre d'instrucció republicà a Viver de Segarra

fou seu d’un Batalló Disciplinari de l’Exèrcit Republicà. En aquest s’hi feien pràctiques de tir i els seus membres hi rebien instrucció. ( No es té constància de l’espai que podia ocupar però possiblement fos en un indret pròxim al cementiri, on “presumiblement” hi resistiren les forces republicanes).

 

Informació i text: Jordi Creus

Equipaments; parc mòbil a el Portell

A la sala de ball d'el Portell, d’ençà 1938 s’hi instal·là un Parc Mòbil. La localitat també acollí població refugiada.

 

informació i text: Jordi Creus

Equipaments; centre de refugiats a Sant Ramon

Al santuari de Sant Ramon s’hi allotjà el conjunt de la població refugiada.

 

informació i text: Jordi Creus

Equipaments; taller de guerra a de Sant Ramon

A partir de setembre de 1936 l'església de Sant Ramon, fou ocupada i convertida en taller de reparació per a automòbils i camions, empleats en les necessitats de la guerra.

 

informació i text: Jordi Creus

Vestigis de bombardejos a la Manresana

Hi ha constància que a la Manresana, poble amb el qual Sant Ramon ha format una conurbació, fou bombardejada el dies 27 i 29 de setembre, resultant la casa de la vila derruïda.

 

 

Informació i text: Jordi Creus