Soses

Equipaments, hospital de campanya a Soses

En ple municipi, al carrer del Portal nº28 s'hi va ubicar un hospital de campanya.

Antic hospital de Campanya

 

 

Informació i imatge: Aida Garrós

Trinxeres a Soses

Es localitzen algunes trinxeres a la serra del Redó,a la serra de l'Aubet i a la serra del Comu. La majoria d'elles ja pràcticament són molt difícils d'identificar, degut al desgast del pas dels anys.

Cal destacar que a l'indret anomenat, "el Mas de l'Àngel" és on es varen produïr les batalles més fortes  del terme.

 

Informació: Aida Garrós

probable fossa militar a Soses

 

 

Fossa situada al camí del Rei, aproximadament a les coordenades:  41.49770º N – 0.64470º E.

En aquesta, segons els veïns del poble, va ser enterrat sota una olivera un soldat republicà. Avui aquesta olivera encara es conserva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cens de fosses del Segrià. Memorial Democràtic.

Fonts:

Fonts orals:

Francisco Morreres Camí  i Miquel Ribes Palau.

 

Fonts bibliogràfiques:

SOLÉ BARJAU, QUERALT; Els morts clandestins: les fosses comunes de la Guerra Civil a Catalunya: 1936-1939. Catarroja, Afers, 2008.

 

Fonts documentals:

Arxiu Històric Lleida. Fons Govern Civil.

Informació, imatge i text: Aida Garrós i Xavier Aguayo

probable fossa militar a Soses

Fossa comuna localitzada al camí de Torres de Segre, en un indret conegut com " La finca del Pairada", concretament a les coordenades de: 41.56306º N-  0.52743ºE. Aquesta medeix aproximadament un metre i mig de profunditat, un metre d'amplada i dos de llargada.

En aquesta fossa hi varen ser enterrats aproximadament vint soldats republicans, dos d'ells, procedents de Barcelona, varen ser exhumats i enterrats a la seva població natal un cop passada la guerra, gràcies al testimoni de la gent del poble que els va enterrar.

Aquestes víctimes varen morir a l'hospital instal·lat a la població, situat al carrer del Portal, nº28.

 

 

 

 

Cens de fosses del Segrià. Memorial Democràtic.

Fonts:

Fons orals:

Francisco Morreres Camí i Miquel Ribes Palau.

 

Fonts bibliogràfiques:

SOLÉ BARJAU, QUERALT; Els morts clandestins: les fosses comunes de la Guerra Civil a Catalunya: 1936-1939. Catarroja, Afers, 2008.

 

Fonts documentals:

Arxiu Històric Lleida. Fons Govern Civil.

 

Informació, imatge i text: Aida Garrós i Xavier Aguayo