Alfarràs

Plaques d'habitatge a Alfarràs

 

TIPOLOGIA

DE LA PLACA

 TOTAL DE

PLAQUES TROBADES

 LOCALITZACIÓ  IMATGE
J2 1 Avinguda de Lleida, 17

01 2

Avinguda de Lleida, 55

Avinguda de Lleida, 65

 

 

 

Per més informació consultar: Cens de simbologia franquista de Catalunya.

Informació i imatges: Paco Rivas

probable fossa civil a Alfarràs

En desconeixem la localització exacta de la fossa, i qui hi ha enterrat,  així com també les seves mesures, però segons l’alcalde de la localitat, Josep M. Torrelles Juvillà, aquesta es situaria al passadís principal del cementiri, just després de la làpida en record a Mossèn Lorenzo Saurina, que havia estat capellà del poble i que va morir al 1930.

Fonts:

Cens de fosses del Segrià. Memorial Democràtic.

 

- Fonts orals

Ajuntament d’Alfarràs

 

- Fonts hemerogràfiques i bibliogràfiques:

BARALLAT, M.; La repressió a la Postguerra Civila Lleida (1938-1945). Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 1991.

SOLÉ BARJAU, QUERALT; Els morts clandestins: les fosses comunes de la Guerra Civil a Catalunya: 1936-1939. Catarroja, Afers, 2008.

SOLÉ SABATÉ, J. M.; La repressió franquista a Catalunya (1938-1953). Edicions 62, Barcelona, 1985.

SOLÉ SABATÉ, J. M.; VILLARROYA, J.; La repressió a la reraguarda de Catalunya (1936-1939), I i II, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelons, 1989.

 

Informació i imatge: Xavier Aguayo i Aida Garrós