Alt Àneu

Fossa comuna a València d'Àneu (Alt Àneu)

Fossa comuna confirmada a la zona del Prat de Ton Aiguan on hi ha tres veins de València d'Àneu morts el 14/04/1938, traslladats posteriorment al cementiri. Els anys 2005, 2009 i 2011 s'han fet diversos actes de record i memòria a iniciativa de l'Ajuntament de l'Alt Àneu, el consell cultural de les Valls d'âneu i del Memorial Democràtic.

Font: Manel Gimeno i  Mapa de fosses de Catalunya.

imatge; Josep Calvet

Camí de l'exili pel port de Salau

Font: Tríptic "Pirineus, territori de memòria". Memorial Democràtic, Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà, Josep Calvet, Esther Miralles i Catpatrimoni.

Camí de la Llibertat a l'Alt Pallars

El camí dels ports de la Pala de la Clavera, Salau i Aula a les Bordes de la Perosa fou utilitzat com lloc de pas durant l'evasió de la Segona Guerra Mundial.
Actualment hi ha col·locades diverses plaques referents a la ruta "el cami de la llibertat".

Informació i elaboració de documents: Josep Calvet

 

Font: Tríptic "Pirineus, territori de memòria". Memorial Democràtic, Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà, Josep Calvet, Esther Miralles i Catpatrimoni.

Fossa civil a Sorpe (Alt Àneu)

Hi han enterrades 10 persones assassinades per l'exèrcit nacional al prat del Fuster el 16/04/1938 vora el poble de Sorpe (Alt Àneu) veins de Isavarre, Borén i Areu. El 3 setembre de 2004 es senyalitzà a iniciativa de l'ajuntament d'Alt Àneu i el Consell Cultural de les Valls d'Àneu.


Informació: Josep Calvet

imatge; Ignasi Ros

Placa als maquis morts al cementiri d'Alòs d'Isíl

El setembre de 1984 es va col·locar una placa a la tomba dels maquis morts durant els combats de 1944.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informació i imatge: Josep Calvet