Lladurs

probable fossa comuna a Lladurs

Fosses comunes:

Possiblement a Serraseca hi ha cossos enterrats.

Informació i text: Esther Miralles

Creu a Lladurs

Creu als caiguts:

Hi ha com a mínim una creu en el lloc on van matar un propietari.

Informació i text: Esther Miralles

Camps de batalla a Lladurs

Camps de Batalla i d'altres:

Al nord del municipi, el lloc conegut com Serraseca, va haver-hi un enfrontament entre els nacionals i els republicans en retirada que va ocasionar nombrossos morts d'aquests darrers.

D'altra banda, en la documentació municipal s'esmenta un camp d'aviació  en la propietat Riart, però no queda clar si arribà a ser construït o no.

 

 

 

Informació i text: Esther Miralles.