probable fossa comuna a Lladurs

Fosses comunes:

Possiblement a Serraseca hi ha cossos enterrats.

Informació i text: Esther Miralles