Sant Llorenç de Morunys

monuments i creus als caiguts a Sant Llorenç de Morunys

Es va aixecar una creu en el lloc on va ser mort Mn. Josep Bajona Pintó, a la carretera de Coll de Jou a Solsona, de la qual actualment quasi no en queden restes.

Informació: Esther Miralles i Aida Garrós

Canvis de nom de carrers i places de Sant Llorenç de Morunys




II República Franquisme Democràcia/Actualitat
C/ de la Soledat C/ Reverend Bajona  
  Plaza del Caudillo Plaça Major

 

El carrer de la Soledat de Sant Llorenç de Morunys va veure canviat el seu nom per Carrer Reverend Bajona, durant els anys posteriors a la guerra. Mn. Bajona havia estat mort per la violència revolucionària i per això se’l va considerar un màrtir de la pàtria. L’actual plaça Major havia estat oficialment durant la dictadura la plaça del Caudillo o del Generalísimo. En l’etapa democràtica va tornar a recuperar el seu nom. Potser durant la República s’havia dit Plaça Macià, perquè consta en un acta de l’ajuntament del 26/12/1933 la proposta de donar nom “a la plaça que es coneix com a plaça Nova, el de "plaça Avi Francesc Macià". També el 29 de gener de 1934 es proposava “donar el nom de Rafael de Casanova a la font pública que s'ha construït a l'Era Nova”.

 

Informació i text: Esther Miralles

Fonts documentals a Sant Llorenç de Morunys

Existeixen dos fons importants:
 
-         el fons de l’ajuntament: de caràcter públic, conté abundant documentació de tot el segle XX, entre la que destaca les actes municipals que es conserven de tot el període republicà, la guerra i la postguerra. El fons es troba ubicat en l’ajuntament, està ordenat però no està catalogat ni inventariat. És accesible.
-         el fons parroquial: és de caràcter privat, es troba a la parròquia de Sant Llorenç, conté nombrosa documentació de tot el segle XX, entre la que destaca la documentaació del Centre Catòlic, referent de la vida social de la vila des de la seva creació.
 
Informació i text: Esther Miralles

Entitats socials i culturals a Sant Llorenç de Morunys

Les dues entitats del municipi eren el Centre Catòlic, creat a començaments de segle, de caràcter catòlic i conservador, i el Casino, que aplegava les forces de signe contrari. El local del Centre catòlic va aglutinar durant força temps les manifestacions culturals de la vila: teatre, música, cinema... L’edifici del Centre Catòlic és actualment seu de l’ajuntament.

Informació i text. Esther Miralles

probable fossa de maquis a Sant Llorenç de Morunys

A finals dels anys 40 van ser morts dos maquis i, segons testimonis indirectes, van ser enterrats al cementiri de Sant Llorenç, probablement en una fossa comuna sense senyalitzar.

Informació i text: Esther Miralles

Placa d'habitatge a Sant Llorenç de Morunys

TIPOLOGIA DE LA PLACA

TOTAL DE PLAQUES TROBADES

LOCALITZACIÓ

IMATGE

J2

1

Carretera de Berga, 10

 

Per més informació consultar: Cens de simbologia franquista de Catalunya.

 

Informació i imatge:i Aida Garrós.

Carretera de El Coll de Jou: Línia de defensa

L’actual carretera de Coll de Jou a Organyà va ser realitzat pels presos del “Destacamento penal de Sant Lorenzo”, en els anys de la postguerra. Entrava dintre dels plans de la línia defensiva dels Pirineus projectada per Franco.

Va haver-hi un destacament militar establert al Centre Catòlic a mitjan anys 40 amb l’objectiu de control dels maquis.

Informació i text: Esther Miralles