Bellver de Cerdanya

Placa als caiguts a Bellver de Cerdanya

A la façana del campanar de l'esglèsia parroquial, a la plaça Major, hi havia una placa commemorativa "a los Caídos por Dios y por la Patria". La placa va ser retirada després de la mort de Franco.

Informació i text: Sol Gasch

Espais de memòria de la guerra civil a Bellver de Cerdanya

El pont que creua el riu Segre forma part de la memòria col·lectiva de la comarca per ser el lloc on va ser abatut el Cojo de Málaga ( * ), quan pretenia entrar a la població capitanejant unes faccions anarquistes el 27 d'abril de 1937. La població va ser atacada per 3 fronts: la FAI de Puigcerdà, la FAI de la Seu d'Urgell i el POUM d'Alp, rodejant la vila de Bellver que es va defensar des de la vila medieval i diferents punts de la població. Molts veïns de diferents ideologies (ERC, CNT i UGT) van defensar el poble liderats per l'alcalde Joan Solé i Cristòfol. D'igual manera, cal assenyalar el lloc des d'on es matà el Cojo de Màlaga i que és la part nord-est de la muralla que domina el pas sobre el riu Segre.

( * ) Antonio Martín Escudero, conegut com el Cojo de Málaga (Belvis de Monroy / Cáceres, 1895 - Bellver de Cerdanya ,1937): sindicalista i militant anarquista (CNT-FAI), d'ofici paleta. Col·laborà amb el grup Los Solidarios (1923) i després s'exilià a França. Durant la Guerra Civil s'apoderà de les funcions d'alcalde de Puigcerdà.

 

Cal destacar també, que a l'inici de la guerra  -del 19 al 26 de juliol- es va cremar el mobiliari religiós de totes les esglésies del municipi i gairebé tots els arxius parroquials. Veïns de les respectives parròquies van salvar algunes peces d'orfebreria. El govern municipal republicà va amagar dins de l'Ajuntament la Mare de Déu de Talló i la Mare de Déu del Roser, per tal de protegir-les de la febre iconoclasta de la FAI.

 

Informació i text: Sol Gasch

 

 

Font: Tríptic " Pirineus, territori de memòria". Memorial Democràtic, Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà, Josep Calvet, Esther Miralles i Catpatrimoni.

Equipaments; centres d'acollida a Bellver de Cerdanya

Tot el poble va actuar com a centre d'acollida de refugiats republicans, ja que  Bellver va ser una població on es va mantenir l'ordre republicà. Van fer-hi cap nombrosos refugiats i gent vinguda de l'interior de Catalunya, de Madrid, del País Basc i d'altres llocs de l'Estat. Els refugiats de Barcelona, són els que més van contribuir a impulsar la vida cultural del poble: alguns feien classe de dibuix, música, teatre...

Tot i això, com a principals centres d'acollida cal destacar:

- Centre d'Acollida de Ca les Monges: va ser un dels immobles que més gent va acollir. També altres cases com cal Mandrat, ca l'Aluju, ...

- La casa de cal Pons de Cobarriu, la qual s'oferí a la Generalitat per destinar-la a refugi d'infants evacuats de les zones de guerra.

Vegeu el capítol IX. "La normalitat dins la guerra"  dins POUS J. i SOLÉ SABATÉ J.M.: "Anarquia i república a la Cerdanya (1936-1939). El Cojo de Málaga i els fets de Bellver" Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 1988.

Informació i text: Sol Gasch i Servei d'Història, Documentació i Patrimoni.

Canvis de nom de carrers i places de Bellver de Cerdanya


Abans República

II República

Guerra

Franquisme

Democràcia

Plaça Major

Plaça de la República

Plaça de la República

Plaza del Generalisimo

Plaça Major

 

Carrer de Catalunya

Carrer Catalunya

Calle 18 de Julio

Carrer Catalunya

Pujada del Portal

Pujada del Portal

Carrer Generalitat

Calle General Sanjurjo

Pujada de Joan Alay

Raval del Pujol

Raval del Pujol

Carrer Martí i Julià

Calle del General Mola

Carrer de la Batllia

 

Carrer de la Facina

Carrer Llibertat

Calle San Antonio

Carrer de Sant Antoni

Carrer Gabarret

Carrer Gabarret

Carrer de Prat de la Riba

Calle Navarra

Carrer de Prat de la Riba

Plaça del Castell

Plaça del Castell

Plaça dels Màrtirs de Jaca

Plaza del Castillo

Plaça del Castell

Carrer del Sicle

Carrer del Sicle

Carrer Ignasi Iglesias

Calle del Siglo

Carrer Ramon de Morer

Carrer Matias Rius i Ubach

Carrer Matias Rius i Ubach

Carrer Ferrer i Guàrdia

Calle General Goded

Carrer Matias Rius i Ubach

 

Carrer del Mitg

Carrer Salvador Seguí

Calle General Sanjurjo

Plaça de l'Abat Oliva

Carrer de les Monges

Carrer de les Monges

Carrer Pau Claris

Calle Amargura

Carrer de l'Amargura

Plaça del Portal

Plaça del Portal

Plaça de Francesc Macià

Plaza de Hermanos Blasi

Plaça del Portal

 

Carretera Nova / Carrer de la Facina

Carrer 6 d'octubre

Calle José Antonio Primo de Rivera

Carrer Francesc Macià

Carrer de Sant Roc

Carrer de Sant Roc

Carrer de Josep Zulueta

Calle 9 de Febrero

Carrer de Sant Roc

Carrer de la Palanca

Carrer de la Palanca

Carrer de Jaume Compte

Calle Ortiz de Zárate

Carrer de Jaume II de Mallorca

Plaç de Sant Roc

Plaça de Sant Roc

Plaça Pi i Maragall

Plaza de San Roque

Plaça de Sant Roc

 

Carrer del Bac

Carrer de Francesc Lairet

 

Pijada del Bac

Camí de Talló

Camí de Talló

Carrer 16 de Febrer

Calle de Pedro Elias

Passeig de Pere Elias

Serrat del Baldiri

Serrat del Baldiri

Serrat del Baldiri

Serrat de San Roque

Carrer d’Emili Foixonet

Pla de Tomet

Pla de Tomet

Carrer 14 d'Abril

Avenida de la Victória

Avinguda de la Cerdanya

Carrer del Mig

Carrer del Mig

Carrer Generalitat

Calle General Sanjurjo

Plaça de Pau Claris

 

Carretera de la Generalitat

Carrer de Pere Sicart

Calle de Pedro Sicart

Avinguda de Pere Sicart

Carretera de Puigcerdà

Carretera de Puigcerdà

Carrer de Rafael Casanovas

Carretera de Puigcerdá

Carretera de Puigcerdà

Camí Ral

Camí Ral

Camí Ral

Camino Real

Camí Ral

Caamí de Talló

Camí de Talló

Carrer d'Ernest Rufastes

Calle de Ernesto Rufastes

Carrer d'Ernest Rufastes

Carretera de Talltendre

Carretera de Talltendre

Carretera de Talltendre

Calle Solana

Camí de Talltendre

Plaça de les Escoles

Plaça de les Escoles

Plaça Anselm Clavé

Plaza Calvo Sotelo

Plaça Pau Vila

Carrer de l’Església

Carrer de l’Església

Carrer de Jacint Verdaguer

Calle de la Iglesia

Carrer de l'Esglèsia

   

Carrer de les Escoles

Calle de las Escuelas

Carrer de les Escoles

Carrer Jussà

Carrer Jussà

Carrer d'Àngel Guimerà

Calle General Sanjurjo

Carrer del Mig

Carrer Muralla

Carrer Muralla

Carrer de Valentí Almirall

Calle Muralla

Carrer de la Muralla

 

Identificació històrica:

Acta Municipal del 17/07/1932 / Ajuntament de Bellver de Cerdanya: "Por unanimidad se acuerda aceptar la placa de Don Jaime Ametller y colocarla en la fachada de la Casa Consistorial, cuyo nombre de Plaza Mayor que tiene en la actualidad en lo sucesivo se denominará Plaza de la República". Signa l'alcalde Joan Viayna.

Acta Municipal del 18/04/1936 / Ajuntament de Bellver de Cerdanya: "Acte seguit es procedeix a llegir els noms que han estat exposats al públic per retolar els carrers. Com sia que no s'ha presentat cap reclamació queden definitivament ferms els següents noms: ... Tot seguit hi ha la relació i signa l'alcalde Joan Solé.

Informe de Joan Pous i Porta, president de la Comissió de Cultura sobre l'evolució dels noms dels carrers i places de Bellver de Cerdanya (maig 1979): (tot seguit transcrivim la introducció del text)

La present relació és un document de treball per aprovar la denominació dels carrers i places de Bellver de Cerdanya. En ella hi ha 3 apartats, el primer amb el nom antic, que podríem denominar com l'autèntic; el segon conté la denominació elaborada l'any 1936, que si bé és d'un patriotisme i catalanisme palès, no respecta els toponímics del barri vell; el tercer, finalment, és l'aplicat el 1939, amb uns criteris polítics tendenciosos per la ideologia guanyadora sense respecte per a res.

Tot seguit passa a descriure els criteris que s'havien de seguir alhora de denominar els noms dels carrers.

 

Plaça Major: nom antic plaça Major. Per Acord municipal de 17 de juliol de 1932 plaça de la República (placa cedida per Jaume Amatller i col·locada a la façana de l'Ajuntament de Bellver de C.). Per Acord de 10/12/1939, plaza del Generalísimo. Recuperà el seu nom el 10/07/1979.

Plaça del Castell: nom antic plaça del Castell. Acord de 18/04/1936 plaça dels Màrtirs de Jaca. Acord de 18/12/1939 plaza del Castillo. Recuperà el nom el 10/07/1979.

Carrer del Castell: nom antic carrer del Castell. El 18/04/1936 el mantenen. Acord del 10/12/1939 calle del Castillo. Recuperà el nom el 10/07/1979.

Carrer de l'Església: nom antic c. de l'Església. Acord del 18/04/1936 carrer de Jacint Verdaguer. Acord del 10/12/1939 calle de la Iglesia. A partir del 10/07/1979 carrer de l'Església.

Carrer del Sicle: nom antic carrer del Sicle. Acord de 18/04/1936 carrer d'Ignaci Iglesias. Acord 10/12/1939 calle del Siglo. A partir del 10/07/1979 carrer Ramon de Morer. (Degà de Santa Maria de Talló. Fou enterrat a l'església, s. XIII/XIV.)

 Carrer de Matias Riu i Ubach: Abans i per Acord de 18/04/1936 carrer de Ferrer i Guardia. Acord de 10/12/1939 calle del General Goded. El 10/07/1979 es bateja amb el nom actual. (degà de Santa Maria de Talló, s. XVIII)

Plaça de l'Abat Oliva: nom antic carrer del mitg (antigament carrer Jussà). Acord de 18/04/1936 carrer de Salvador Seguí. Acord del 10/12/1939 calle General Sanjurjo. El 10/07/1979 plaça de l'Abat Oliva.

Carrer Amargura: nom antic carrer de les Monges. Acord del 18/04/1936 carrer de Pau Claris. Acord del 10/12/1939 calle Amargura. El 10/07/1979 carrer de l'Amargura.

Plaça del Portal: nom antic plaça del Portal. Acord de 18/04/1936 plaça de Francesc Macià. Acord de 10/12/1939 plaza de Hermanos Blasi (Fills del poble. Ambdòs lluitaren al bàndol franquista. Un d'ells va morir al front i l'altre va ser alcalde de Bellver de C. durant el franquisme). A partir del 10/07/1979 plaça del Portal.

Carrer de la Batllia: nom antic el raval del Pujol. Acord de 18/04/1936 carrer de Martí i Julià. Acord de 10/12/1939 calle del General Mola. A partir del 10/07/1979 carrer de la Batllia.

Carrer de Catalunya: nom antic carrer de Catalunya. Mantenen el mateix a l'Acord de 1936. Acord de 10/12/1939 calle 18 de Julio. Recuperà el nom el 10/07/1979.

Carrer de Francesc Macià: nom antic carretera nova o carrer de la Facina (central de telèfons i cafè). Acta del 18/04/1936 carrer 6 d'Octubre. Acta del 10/12/1939 calle José Antonio Primo de Rivera. El 10/07/1979 carrer de Francesc Macià.

Carrer de sant Roc: nom antic carrer de sant Roc. Acta del 18/04/1936 carrer de Josep Zulueta (Diputat i fundador de la Cooperativa Cadí de la Seu d'Urgell. Acta del 10/12/1939 calle 9 de Febrero (entrada dels nacionals a la població). Recuperà el nom antic el 10/07/1979.

Carrer de Jaume II de Mallorca: nom antic carrer de la Palanca. Acord de 18/04/1936 carrer de Jaume Compte. Acta del 10/12/1939 calle Ortiz de Zárate. A partir del 10/07/1979 el nom actual.

Plaça de sant Roc: nom antic plaça de sant Roc. Acord de 18/04/1936 plaça de Pi i Maragall. Acord de 10/12/1939 plaza de San Roque. Recuperà el nom antic el 10/07/1979.

Carrer de Prat de la Riba: nom antic carrer de Garrabet. Acord de 18/04/1936 carrer de Prat de la Riba. Acord del 10/12/1939 calle Navarra. A partir del 10/07/1979 nom actual.

Passeig de Pere Elias: nom antic camí de Talló (els Orms). Acord del 18/04/1936 carrer 16 de Febrer. Acord del 10/12/1939 calle de Pedro Elias. El 10/07/1979 passa a denominar-se passeig de Pere Elias (originari de Bor / Bellver de C. va fer fortuna a Bèlgica).

Carrer de les Escoles: Acord del 18/04/1936 carrer de les Escoles. Acord de 10/12/1939 calles Escuelas. El 10/07/1979 recuperà el nom català.

Camí Ral: nom antic camí Ral. Es manté a l'Acord de 1936. Acta del 10/12/1939 camino Real. El 10/07/1979 recuperà el nom català.

Carrer d'Emili Foixonet: nom antic serrat del Baldiri. Es manté a l'Acord de 1936. Acta de 10/12/1939 serrat de san Roque. A partir del 10/07/1979 rep el nom actual.

Avinguda Cerdanya: nom antic pla de Tomet. Acta de 18/04/1936 carrer 14 d'abril. Acta de 10/12/1939 avenida de la Victória. A partir del 10/07/1979 avinguda de la Cerdanya.

Avinguda de Pere Sicart: nom antic carretera de la Generalitat. Acta del 18/04/1936 carrer de Pere Sicart. Acta del 10/12/1939 calle de Pedro Sicart. A partir del 10/07/1979 avinguda de Pere Sicart. (mecenes local que feu donació d'un immoble per a ensenyament públic, avui Centre d'Assistència Primària)

Carretera de Puigcerdà: nom antic carretera de Puigcerdà. Acta del 18/04/1936 carrer de Rafel Casanovas (des de la cruïlla fins a sota el Bac). Acta 10/12/1939 carretera de Puigcerdá. A partir del 10/07/1979 recupera el nom antic.

Camí de Talltendre: nom antic carretera de Talltendre. Es manté a l'Acord de 1936. Acta de 10/12/1939 calle Solana. A partir del 10/07/1979 rep el nom actual.

Carrer d'Ernest Rufastes: nom antic camí de Talló. Acta de 18/04/1936 carrer d'Ernest Rufastes. Acta del 10/12/1939 calle Ernesto Rufastes. A partir del 10/07/1979 rep el nom actual. (mecenes local)

Plaça Pau Vila: nom antic plaça de les Escoles. Acta del 18/04/1936 plaça d'Anselm Clavé. Acta del 10/12/1939 plaza Calvo Sotelo. A partir del 10/07/1979 plaça Pau Vila.

Carrer de la Muralla: nom antic carrer Muralla. Acta del 18/04/1936 carrer de Valentí Almirall. Acta del 10/12/1939 calle Muralla. A partir del 10/07/1979 carrer de la Muralla.

Pujada de Joan Alay: nom antic pujada del Portal. Acta del 18/04/1936 carrer Generalitat. Acta del 10/12/1939 calle General Sanjurjo. A partir del 10/07/1979 pujada de Joan Alay. (alcalde de Bellver, d'abans de la II República)

Carrer del Mitg: nom antic carrer Jussà. Acta del 18/04/1936 carrer d'Àngel Guimerà. Acta del 10/12/1939 calle General Sanjurjo. A partir del 10/07/1979 rep el nom de carrer del Mitg / antic carrer Jussà.

Carrer de Sant Antoni: des de 1935 carrer de la Facina (pel canvi d'ubicació de l'establiment, avui conegut com cal Birbet). Acta de 18/04/1936 carrer de la Llibertat. Acta de 10/12/1939 calle San Antonio. Acta del 10/07/1979 carrer de Sant Antoni.

Plaça de Pau Claris: nom antic carrer de mitg (i antigament carrer Jussà). Acta del 18/04/1936 carrer Generalitat. Acta del 10/12/1939 calle General Sanjurjo. Acta del 10/07/1979 Plaça de Pau Claris. 

Pujada del Bac: nom antic carrer del Bac. Acta del 18/04/1936 carrer de Francesc Lairet. Acta del 10/07/1979 Pujada del Bac.

 

Informació i text:Salvador Vigo, Joan Pous, Sol Gasch i Servei d'Història, Documentació i Patrimoni.

Actes d'homenatge a Bellver de Cerdanya

A iniciativa d'un grup de joves del poble, l'any 1977 es van dur a terme iniciatives per tal d'esborrar els símbols del franquisme que encara hi havia a Bellver. Una de les que van dur a terme, va ser per exemple, la de penjar un llençol amb la inscripció "TOTS O CAP" i un pòster de Lluís Companys tapant la placa commemorativa a "los Caídos por Dios y por la Patria" que hi havia al campanar. L' ajuntament va decidir retirar-la. També feien pintades de reivindicatives de la democràcia.

Cal remarcar algun treball individualitzat, com la publicació del llibre "Anarquia i república a la Cerdanya (1936-1939). El Cojo de Málaga i els fets de Bellver" (Publicacions de l'Abadia de Montserrat, març de 1988) els autors del qual foren Joan Pous i Porta i Josep Maria Solé i Sabaté. 

Bàsicament, la recuperació de la memòria històrica col·lectiva ha estat propiciada des de la Transició Democràtica per l'Ajuntament: posem d'exemple la neteja dels símbols franquistes i la denominació dels carrers l'any 1979 a proposta del seu regidor de Cultura, Joan Pous i Porta.

El 20 de juliol de 2006, coincidint amb el 70è aniversari de l'inici de la guerra civil, l'Ajuntament, a proposta de l'alcalde Joan Pous i Porta, va aprovar una moció en la qual es proposava honorar tots els veïns morts al municipi de Bellver de Cerdanya en els conflictes armats de l'època contemporània. Així, s'està construint un memorial al cementiri de Talló on es pretén relacionar-hi les víctimes. En el cas que ens ocupa, la guerra civil, i tal com estipula la resolució, la relació contindrà les víctimes d'un i altre bàndol, per ordre alfabètic i sense cap més catalogació.

Simultàniament, es publicarà un recull de textos que abarca totes les guerres contemporànies i que pretén donar a conèixer a tots els veïns com han afectat totes i cadascuna de les guerres a la població. Tal com recull el text de la moció, el que es pretén és "que fent justícia a tots els que perderen la vida, estimuli els bellverencs del present i del futur a recordar la seva memòria i a valorar intensament la pau".

 

Informació i text: Sol Gasch

Entitats socials destacades a Bellver de Cerdanya

- Els locals de la societat civil que van complir aquesta funció foren el Centre i el Casal. Els dos locals agrupaven el jovent del poble a nivell social i cultural. Les seus eren dos cafès del poble. Les dues entitats rivalitzaven entre elles en diferents festes locals i actes culturals: per Carnestoltes, Caramelles, Festa Major o fent música i teatre.

- La Cooperativa Lletera: s'incià el 1923, molt abans de la guerra. Elaboraven formatges i mantegues. L'any 1935 es van fusionar amb la Cooperativa Lletera Cadí de la Seu d'Urgell.

- El Cor: Hi havia una certa activitat musical i es cantaven Caramelles.

 

Informació i text: Sol Gasch

Arqueologia bèl·lica; refugis de la guerra civil a Bellver de Cerdanya

Es construiren refugis antiaeris dins del municipi de Bellver i en alguns pobles del terme municipal. Aquests varen ser excavats a la roca per evitar els bombardejos de l'aviació franquista. Concretament hi va haver 2 bombardejos.

Dels diferents refugis, l'Ajuntament n'ha conservat i mantingut un parell: un a la plaça de Gustavo Adolfo Bécquer i l'altre sota la muralla medieval. S'hi va col·locar una reixa que n'impedeix l'entrada. S'esmenten i es mostren (no l'interior) durant les visites urbanes guiades que promou el Patronat Municipal de Turisme de l'Ajuntament.

 

Informació i text: Sol Gasch

Bust de Franco a Bellver de Cerdanya

Durant la dictadura franquista, la sala de Plens de l'Ajuntament de Bellver de Cerdanya era presidida per un bust del General Franco. Aquest símbol va ser retirat a linici de la transició democràtica.

Informació: Sol Gasch

Arqueologia bèl·lica, búnquers a l'entorn de Bellver de Cerdanya

En els municipis veïns,  Montellà i Martinet i  Lles de Cerdanya, seguint el curs del riu Segre podem trobar búnquers que formen part de la línia defesensiva construida durant la immediata postguerra. Consta d'un disseny estratègic format per búnquers àptes per a diferents armes. Podeu consultar l'article publicat a la Revista de Girona, núm. 174, gener-febrer de 1996, de Jean-Louis Blanchon, Lluís Esteva i Pere Serrat, titulat "La Cerdanya i la línia P de defensa del Pirineu (1944-1946)".

 

Informació i text: Sol Gasch