Granyena de les Garrigues

Entitats socials i culturals i polítiques a Granyena de les Garrigues

Durant la II Rerpública  a Granyena hi havien tres cafès, d'entre els que podem distingir el de "ca l'esqueré" com el café d'esquerres i el de "cal Tonyón" com el de dretes. També hi havia dos balls per festa major, el de dretes es feia a "cal Tonyón" i el d'esquerres a "cal Patet".

 

Informació i text; Pau Palau

Col·lectivitzacions a Granyena de les Garrigues

A Granyena tota la Vall Majó fou col.lectivitzada pel comité antifeixista, que tenia la seva seu en una casa a peu de carretera ma l'entrada del poble on els joves, durant els anys del conflicte, feien guàrdi.

 

Informació: Pau Palau

Creu als caiguts a Granyena de les Garrigues

A la sortida de Granyena pel camí en direcció a Torrebesses, hi ha un mur amb una gran creu en record als soldats italians caiguts.

 

Informació: Pau Palau

Creu a Granyena de les Garrigues

Hi ha una creu al lloc on van cremar els sants de l'església de Granyena, al camí que va d'aquesta població a Torrebesses.
La única inscripció diu: "En desagravio".

 

Informació i text; Pau Palau

Equipaments; refugis a Granyena de les Garrigues

Hi ha dos refugis excavats sota una balma de pedra a l'era de cal parent, situada a poc més d'un km de Granyena, prop de la carretera que uneix la població amb el Cogul.

 

informació i text: Pau Palau

Vestigis de bombardejos a Granyena de les Garrigues

Dins el nucli urbà de Granyena  encara hi ha un solar on els bombardeigs que sofri la població quan el front de l'Ebre passà per aquelles contrades destruiren dues cases.

informació: Pau Palau

Búnquers a Granyena de les Garrigues

N'hi ha un al pati de "casa Quintana", sembla ser que desfet i per arreglar.
Aquesta casa era d'una  de les quatre "cases fortes" del poble, propietaris de gran quantitat de terres i d'un molí. El fet que hi hagi aquest búnker al seu interior potser indica que la casa va ser utilitzada amb algun fi militar (hospedar comandaments, albergar aparell de ràdio,...)

 

Informació: Pau Palau

Trinxeres a Granyena de les Garrigues

N'hi ha a la serra que delimita la vall de l'Auliver pel nord, des del coll del Toll fins a la camí del Soleràs.

 

informació: Pau Palau

Camp de batalla a Granyena de les Garrigues

Pels volts de Nadal hi hageueren enfrontaments entre els exèrcits dels dos bàndols que duraren un parell de dies.
No he pogut confirmar amb certesa on tingué lloc la batalla, però per la situació de les restes de trinxeres i "parapetos", m'atreviria a dir que els enfrontaments es van produir a la vall de l'Auliver i a les serres que la delimiten, al sud del terme municipal de Granyena, al límit amb el de la Granadella

 

Informació: Pau Palau

Fonts documentals de Granyena de les Garrigues

L'arxiu municipal de Granyena és un fons públic on, s'hi conserva documentació relativa a la gestió municipal, sobretot del període franquista, tot i que també s’hi conserva documents de períodes anteriors, com  registres de la propietat del segle XIX o documentació del primer terç del segle XX. Aquest fon es troba en una habitació als baixos de l'ajuntament de Granyena.

A grans trets en l’arxiu hi ha els llibres de comptes municipals del període comprès entre 1936 i 1973, llibres d'actes del període 1961-67 i d'altres de més antics i  un fitxer amb el padró de 1962. entre la informació disponible hi ha caixes amb el títol de "variat", on s'hi pot trobar documentació sobre algunes eleccions del període franquista, padrons, registres de sortida de documentació, afiliació a FET y de las JONS, projecte de reg a la Vall Majó.

 

Informació: Pau Palau