Rialp

Camins de la Guerra Civil a Rialp

Font: Tríptic "Pirineus, territori de memòria". Memorial Democràtic, Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà, Josep Calvet, Esther Miralles i Catpatrimoni.

Camp de batalla a les Pedres d'Aulo (sort)

S'hi desenvoluparen importants enfrontaments entre els dos exèrcits; aquest lloc ha passat a formar part de la memòria com "l'indret on van tenir lloc els més sagnants enfrontaments al Pallars Sobirà". Segons el Mapa de fosses de Catalunya, en aquest indret probeblement s'hi trobaria alguna fossa comuna.

text: Servei d'Història UdL
informació: Manuel Gimeno
 

Fossa civil a Rialp

Al cementiri hi ha una placa de record als 11 pallaresos, procedents de diversos pobles de la Vall dÀsua, assassinats per l'exèrcit franquista el 5 de novembre de 1938 a la Molina de Josepet. Els cossos foren exhumats i traslladats al cementiri on el juliol de 2004 a iniciativa de generalitat de Catalunya, la Diputació de Lleida i l'Ajuntamentd e Rialp es col·locà una placa d'homenatge.

informació: Manuel Gimeno

imatge: Josep Calvet