Camp de batalla a les Pedres d'Aulo (sort)

S'hi desenvoluparen importants enfrontaments entre els dos exèrcits; aquest lloc ha passat a formar part de la memòria com "l'indret on van tenir lloc els més sagnants enfrontaments al Pallars Sobirà". Segons el Mapa de fosses de Catalunya, en aquest indret probeblement s'hi trobaria alguna fossa comuna.

text: Servei d'Història UdL
informació: Manuel Gimeno