Alfés

Fosses comunes a Alfés

Al cementiri d'Alfés s'hi trobarien amb tota provabilitat dues fosses comunes.

La primera es trobaria en el passadís d'entrada i principal del cementiri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Relació de noms de persones presumptament inhumades:

Al registre civil del poble hem trobat aquestes víctimes de guerra enterrades al cementiri:

Santiago Rosich Ventura

Ramon Dolera Miralles

Blas Lorente Miró

Ramon Mitjavila Mateu

José Najera Gherna

Luis Sans Riart ( veí d’Alfés)

José Sentís Massot

Ramon Molló Massot

 

La segona, avui formaria  part del cementiri nou però  que en temps de guerra estava fora del cementiri, per tant les víctimes enterrades no estarien registrades.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonts d'informació:

Cens de fosses del Segrià. Memorial Democràtic.

Ajuntament d'Alfés.

 

Fonts orals:

Sebastià Ros

 

Fonts hemerogràfiques i bibliogràfiques:

BARALLAT, M.; La repressió a la Postguerra Civil a Lleida (1938-1945). Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 1991.

SOLÉ BARJAU, QUERALT; Els morts clandestins: les fosses comunes de la Guerra Civil a Catalunya: 1936-1939. Catarroja, Afers, 2008.

SOLÉ SABATÉ, J. M.; La repressió franquista a Catalunya (1938-1953). Edicions 62,Barcelona, 1985.

SOLÉ SABATÉ, J. M.; VILLARROYA, J.; La repressió a la reraguarda de Catalunya (1936-1939), I i II, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 1989.

 

Fonts documentals:

Registre civil Alfés.

 

Informació i imatges: Xavier Aguayo i Aida Garrós

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fossa militar a Alfés

A la partida del "Cap de Terme", i a les coordenades aproximades de: 41.49750º N – 0.64464º E, s'hi troba una fossa comuna amb tres o quatre soldats- dels quals es desconeix el bàndol-víctimes de la guerra civil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonts d'informació:

Cens de fosses del Segrià. Memorial Democràtic.

Ajuntament d'Alfés.

 

Fonts orals:

Sebastià Ros

 

Fonts hemerogràfiques i bibliogràfiques:

BARALLAT, M.; La repressió a la Postguerra Civila Lleida (1938-1945). Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 1991

SOLÉ BARJAU, QUERALT; Els morts clandestins: les fosses comunes de la Guerra Civil a Catalunya: 1936-1939. Catarroja, Afers, 2008.

SOLÉ SABATÉ, J. M.; La repressió franquista a Catalunya (1938-1953). Edicions 62, Barcelona, 1985.

SOLÉ SABATÉ, J. M.; VILLARROYA, J.; La repressió a la reraguarda de Catalunya (1936-1939), I i II, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 1989.

 

Fonts documentals:

Registre civil Alfés.

 

Informació i imatge: Aida Garrós i Xavier Aguayo

Fossa militar a Alfés

A l'indret conegut com " Tossal Gros", situat dins el terme municipal d'Alfés, s'hi trobarien dferents fosses comunes,- impossibles de localitzar- amb soldats víctimes de la guerra civil.

De les diverses fosses d’Alfés, segons Queralt Solé, 100 víctimes van ser traslladades al Valle de los Caídos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visió del Tossal Gros.

 

Fonts d'informació:

Cens de fosses del Segrià. Memorial Democràtic.

Ajuntament d'Afés

 

Fonts hemerogràfiques i bibliogràfiques:

BARALLAT, M.; La repressió a la Postguerra Civila Lleida (1938-1945). Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 1991.

SOLÉ BARJAU, QUERALT; Els morts clandestins: les fosses comunes de la Guerra Civil a Catalunya: 1936-1939. Catarroja, Afers, 2008.

SOLÉ SABATÉ, J. M.; La repressió franquista a Catalunya (1938-1953). Edicions 62, Barcelona, 1985.

SOLÉ SABATÉ, J. M.; VILLARROYA, J.; La repressió a la reraguarda de Catalunya (1936-1939), I i II, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelons, 1989.

 

Fonts documentals:

 Registre civil Alfés

 

Informació i imatge: Aida Garrós i Xavier Aguayo