Fossa militar a Alfés

A l'indret conegut com " Tossal Gros", situat dins el terme municipal d'Alfés, s'hi trobarien dferents fosses comunes,- impossibles de localitzar- amb soldats víctimes de la guerra civil.

De les diverses fosses d’Alfés, segons Queralt Solé, 100 víctimes van ser traslladades al Valle de los Caídos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visió del Tossal Gros.

 

Fonts d'informació:

Cens de fosses del Segrià. Memorial Democràtic.

Ajuntament d'Afés

 

Fonts hemerogràfiques i bibliogràfiques:

BARALLAT, M.; La repressió a la Postguerra Civila Lleida (1938-1945). Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 1991.

SOLÉ BARJAU, QUERALT; Els morts clandestins: les fosses comunes de la Guerra Civil a Catalunya: 1936-1939. Catarroja, Afers, 2008.

SOLÉ SABATÉ, J. M.; La repressió franquista a Catalunya (1938-1953). Edicions 62, Barcelona, 1985.

SOLÉ SABATÉ, J. M.; VILLARROYA, J.; La repressió a la reraguarda de Catalunya (1936-1939), I i II, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelons, 1989.

 

Fonts documentals:

 Registre civil Alfés

 

Informació i imatge: Aida Garrós i Xavier Aguayo