Albatàrrec

Vestigis de bombardejos a Albatarrec

El castell d'Albatarrec, va ser destruit durant la guerra, per algunes bombes. Posteriorment es va reconstruir.

Informació: Aida Garrós

Arqueologia bèl·lica; trinxeres a Albatàrrec

Moltes persones grans del poble ens han parlat de l'existència de trinxeres en els camps del terme municipal durant la guerra. Avui aquests camps de batalla estan conreats.

Informació: Aida Garrós