Poal, El

Placa commemorativa al Poal

Al Poal existeix una placa, ja retirada, fent referència a les obres de reforma i ampliació del dipòsit d’aigua potable del municipi. A l’actual sala de plens de l’Ajuntament hi podem trobar una fotografia de la placa.

Hi havia també una placa a l’Avenida del Generalísimo (actual Avinguda Catalunya) en la qual hi constava una referència als 25 anys de “pau” de la Victòria. A l’acta munbicipal de l’u de gener de 1979 també se’n va acordar llur retirada.

Informació i text: Josep M. Coll

Tombes i làpides a el Poal

El Poal comptava amb una làpida dedicada als caiguts que es trobava situada a l’Església. La placa va ser retirada durant la Transició tal i com consta a l’acta de l’u de gener de 1979: “Dadas las actuales circumstancias, se acordó sacar del lugar en que se ha encontrado colocada durante tantos años la lápida de los caídos en zona nacional, guardándola, después de desmembrada con el debido cuidado, en la caseta de autopsias del cementerio.” L’agutzil del municipi assegura que encara s’hi troba, malgrat que la caseta resulta de difícil accés.

Informació i text: Josep M. Coll

Canvis de nom de carrers i places de El Poal

abans II República
1937
Franquisme
1979
Pl/ Felip Rodés
Pl/ Lluís Companys
Pl/ Felip Rodés
Pl/ Felip Rodés
Rbl/ 8 de Maig
Rbl/ 1 de Maig
Rbl/ 8 de Mayo
Rbl/ 8 de Maig
C/ Prat de la Riba
C/ Prat de la Riba
C/ Prat de la Riba
C/ Prat de la Riba
C/ Diputació
C/ Galán i García Hernández
C/ Diputació
C/ Diputació
C/ Independència
C/ 16 de febrer
?
C/ Independència
Camí Tàrrega
Av/ 14 d'abril
Av/ Generalísimo
Av/ Catalunya
C/ Major          
C/ 19 de juliol
C/ Mayor         
C/ Major          
C/ Afores         
C/ d'en Durruti
?
?

 

Informació: Josep M. Coll