Oliola

probable fossa militar a Oliola

Veïns del poble ens han fet saber que als voltants del terme s'hi troba alguna fossa comuna a la zona "del Claret"de la qual en desconeixien l'ubicació exacta. També n'apareix la referència al Mapa de fosses de Catalunya.

Informació: Aida Garrós

Altres vestigis de la guerra a Oliola

Veïns del poble ens han fet saber que als voltants del terme s'hi troba alguna fossa comuna a la zona "del Claret"de la qual en desconeixien l'ubicació exacta.

D'altra banda, cal destacar que al voltant del terme hi ha diverses trinxeres molt desgastades pel pas del temps i difícils d'identificar i també alguns refugis,  sobretot per la serra anomenada, dels Solans.

 

 

Informació i imatges: Aida Garrós

 

 

Equipaments; refugi a Oliola

A Cal Felip s'hi conserva part d'un refugi de la Guerra, tot i que els propietaris de la casa l'han rehablitat per donar-li altres usos.

Imatges del que va ser un refugi al poble d'Oliola.

 

També cal destacar que en aquesta mateixa casa  podem trobar una col·lecció de vestigis de la guerra civil que ha recopilat el propietari al llarg dels anys:

 

 

Informació i text: Aida Garrós