probable fossa militar a Oliola

Veïns del poble ens han fet saber que als voltants del terme s'hi troba alguna fossa comuna a la zona "del Claret"de la qual en desconeixien l'ubicació exacta. També n'apareix la referència al Mapa de fosses de Catalunya.

Informació: Aida Garrós