Gimenells i el Pla de la Font

Àguila de Sant Joan al Pla de la Font

Àliga de Sant Joan situada a la façana de l'antic ajuntament de El Pla de la Font, que es troba al c/ Escoles nº2.

Es tracta d'un escut d'Espanya amb l'àliga de Sant Joan i el jou i les fletxes, situat a la façana principal de l'edifici que feia les funcions d'antic ajuntament i que avui és la seu de l'Entitat Municipal Descentralitzada al Pla de la Font, dins el municipi de Gimenells i Pla de la Font. El símbol es troba pintat de blanc, com la façana.

 
 
 
No manté l'estat original ja que ha estat tot pintat de manera uniforme amb la façana de l'edifici, per tant no conserva el seu aspecte original.

L'espai, on s'ubica el símbol, va ser construït l'any 1960 i va ser destinat a l'ajuntament del municipi. Actualment alberga l'administració de l'Entitat Municipal Descentralitzada, de Pla de la Font. S'ha convertit en la Seu de l'Entitat Municipal Descentralitzada de El Pla de la Font.

http://www.espaisdememoria.udl.cat/sites/default/files/ajuntamentpf2.JPG

Font: Informació extreta del Cens de Simbologia Franquista de Catalunya, elaborat pel Memorial Democràctic i coordinat per Pilar Mateo.

Imatges i informació: Aida Garrós

Àguila de Sant Joan a Gimenells

Àliga de Sant Joan, situada a la façana de la Caserna militar del C/ Saidí, s/n de Gimenells.

Es tracta d'un escut d'Espanya amb l'àliga de Sant Joan, situat damunt la porta d'entrada de l'edifici. El relleu presenta restes de policromia. A més, presenta pintades degudes a actes vandàlics.
 
 
 
 
 
 
El relleu es troba ben conservat però les restes de policromia estan molt desgastades. A més, ha estat objecte de pintades degudes a accions violentes.
L'edifici va ser construït  l'any 1965 i va ser utilitzat com a caserna militar.
 
L'edifici, propietat de l'administració de l'Estat, es troba en males condicions i abandonat, des que l'any 1988 es procedeix al seu tancament. No s'hi realitza cap tipus d'activitat.
 
http://www.espaisdememoria.udl.cat/sites/default/files/casernagimenells2.JPG
 
 
Font: Informació extreta del Cense de Simbologia Franquista de Catalunya, eleborat pel Memorial Democràtic i coordinat per Pilar Mateo.
 
Imatges i informació: Aida Garrós