Àguila de Sant Joan a Gimenells

Àliga de Sant Joan, situada a la façana de la Caserna militar del C/ Saidí, s/n de Gimenells.

Es tracta d'un escut d'Espanya amb l'àliga de Sant Joan, situat damunt la porta d'entrada de l'edifici. El relleu presenta restes de policromia. A més, presenta pintades degudes a actes vandàlics.
 
 
 
 
 
 
El relleu es troba ben conservat però les restes de policromia estan molt desgastades. A més, ha estat objecte de pintades degudes a accions violentes.
L'edifici va ser construït  l'any 1965 i va ser utilitzat com a caserna militar.
 
L'edifici, propietat de l'administració de l'Estat, es troba en males condicions i abandonat, des que l'any 1988 es procedeix al seu tancament. No s'hi realitza cap tipus d'activitat.
 
http://www.espaisdememoria.udl.cat/sites/default/files/casernagimenells2.JPG
 
 
Font: Informació extreta del Cense de Simbologia Franquista de Catalunya, eleborat pel Memorial Democràtic i coordinat per Pilar Mateo.
 
Imatges i informació: Aida Garrós