Ivars de Noguera

Vestigis de bombardejos a Ivars de Noguera

Cal destacar que durant la guerra civil es va bombardejar el terme d'Ivars. De fet van bombardejar a uns 100 metres del pont d'Alfarràs.

Informació i text: Aida Garrós

Canvis de nom de carrers i places d'Ivars de Noguera

Pel que fa a la nomenclatura dels carrers del terme, i segons ens han informat des de l'ajuntament del municipi, només es van traduir els noms al català un cop arribada la democràcia.

 

Informació i text: Aida Garrós

Entitats socials i culturals a Ivars de Noguera

Pel que fa als espais que compliren una funció social i política en aquells temps cal destacar l'existència de dos cafès, durant la II República i la Guerra Civil, els quals contribuïen a diferenciar els dos bandols.  Es tracta dels anomenats cafè de Dalt i cafè de Baix.
En el cafè de Dalt s'hi reunien les classes més conservadores i benestants del poble; en canvi, el cafè de baix era punt de trobada de la gent treballadora i d'esquerres.

Informació i text: Aida Garrós

Trinxeres a Ivars de Noguera

Segons l'alcalde de la població, Pere Magrí Latorre, durant la guerra hi van haver trinxeres a  l'anomenada Serra de l'Aubodera. Actualment no se'n conserva cap resta.

Informació i text: Aida Garrós