Vestigis de bombardejos a Ivars de Noguera

Cal destacar que durant la guerra civil es va bombardejar el terme d'Ivars. De fet van bombardejar a uns 100 metres del pont d'Alfarràs.

Informació i text: Aida Garrós