Nomenclator i construcció de la memòria: carrers i places

Canvi de nom de carrers i places a Rocallaura

c/ Prat de la Riba el canvien durant el franquisme per c/General Mola i es recupera el nom de Prat de la Riba durant la transició

 

Informació; Margarida Sabaté

Canvi de nom de carrers i places a Vallbona de les Monges

c/ Prat de la Riba el canvien durant el franquisme per c/de St Bernat i es recupera el nom de Prat de la Riba durant la transició.

 

informació; Margarida Sabaté

Canvi de nom de carrers i places de Sant Martí de Maldà

c/ Arraval de Tarrega: es converteix en el franquisme pel carrer del Generalisimo i en la transició es recupera l’arraval de Tàrrega.

c/de la Basa es converteix en el de Calvo Sotelo i al 1979 recupera altra vegada el nom de carrer de la Basa.

c/ del Nord es transforma en el de José Antonio Primo de Ribera i després torna a recuperar el seu nom original.

La plaça de l’escola es transforma en la Plaza de los Martires i després una altra vegada a la plaça de l’escola.

Plaça Major, durant la II república Plaça de la constitució, després de la guerra torna a ser Plaça Major i no tornarà a ser Plaça de la constitució.

 

Informació; Margarida Sabaté

Rètol d'un carrer d'Albesa

Rètol d'un carrer d'Albesa (la Noguera), recordant el president de la Segona República"Manel" Azaña.             

Per cortesia d'Antoni Gatell.

 

Font: Mir, C: "Lleida (1890-1936): Caciquisme polític i lluita electoral". Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 1985.

Canvis de nom de carrers i places d'Ivars de Noguera

Pel que fa a la nomenclatura dels carrers del terme, i segons ens han informat des de l'ajuntament del municipi, només es van traduir els noms al català un cop arribada la democràcia.

 

Informació i text: Aida Garrós

Canvis de nom de carrers i places de Maldà

ABANS REPÚBLICA

REPÚBLICA

FRANQUISME

TRANSICIÓ I DEMOCRÀCIA

1. C/ Ramon i Cajal C/ Ramon i Cajal C/ Calvo Sotelo  
2. Plaça de la República    

1. El carrer Ramon i Cajal amb la dictadura passa a dir-se de Calvo Sotelo.

 

Informació: Margarida Sabaté

Canvis de nom de carrers i places de Guimerà

ABANS REPÚBLICA

REPÚBLICA

FRANQUISME

TRANSICIÓ I DEMOCRÀCIA

1.    C/ de les Costetes C/Mossén Camí

1. L'únic carrer que s'ha canviat al nom ha estat durant la transició quan l'antic Carrer de les Costetes s'ha convertit en el carrer Mossén Camí.

 

Informació:  Margarida Sabaté

Canvis de nom de carrers i places de Verdú

ABANS REPÚBLICA

REPÚBLICA

FRANQUISME

TRANSICIÓ I DEMOCRÀCIA

1. Plaça Major Plaça de la República Plaza Mayor Plaça Major
2. C/ de la Muralla C/ Francesc Macià Firal Pere III Firal Pere III
3. carretera Av. 14 d'abril Av. General Franco  
4. C/dels Gitanos C/ Náquens   C/ Aurora
5. C/Costa Vendrell C/ Escaso C/Costa Vendrell C/Costa Vendrell
6. C/ Margorell C/ Durruti C/ Margorell C/ Margorell
7. C/ Bonaire C/ Pi i Maragall C/ Bonaire C/ Bonaire
8. C/ Nou C/ lgnasi Iglesias C/ Nou C/ Nou
9. C/la bassa C/ Asturies Arrabal de la bassa  
10. C/ de les Eres C/ Gabriel Galàn i Garcia Hernàndez.    
11. Plaça Bisbe Comelles Plaça de la Llibertat Plaça Bisbe Comelles  
12. C/ Major C/ Francesc Layret C/ Pere Claver  
13. C/ Sant Jaume C/ Francesc Farré i Guardia   C/ Sant Jaume
14. C/ de França C/ Espinosa C/ de França C/ de França
15. C/ Botera C/ Salvador Segui   C/ Santa Magdalena
16. C/ de Jesús C/ Lenin C/ de Jesús C/ de Jesús
17. C/ Sant Miquel C/ 6 d'octubre C/ Sant Miquel C/ Sant Miquel

La majoria dels canvis en els noms dels carrers és produeixen durant la II República i tornen a canviar després de la guerra pels seus noms originals.

1. La Plaça Major es va canviar per la Plaça de la República durant la II República i va tornar a ser Plaça Major després de la guerra.

2. El carrer la Muralla pasa a ser el carrer Francesc Macià i després passa a ser el Firal Pere III.

3. La carretera passa a ser l'Avinguda 14 d'Abril, i després de la Guerra Av. General Franco.

4. El carrer dels gitanos passa a el Carrer Náquens i actualment és el carrer Aurora.

5.  El carrer de Costa Vendrell  passa a ser el carrer Escaso i després torna a ser de  Costa Vendrell.

6. El carrer Margorell canvia durant la II República per Carrer de Durruti i després recupera una altra vegada el nom inicial.

7. El Carrer Bonaire és Pi i Margall durant la II República i torna a recuperar el mateix nom.

8. El carrer Nou canvia a lgnasi Iglesias i torna a ser el carrer Nou.

9. El carrer la bassa durant la guerra és el carrer Asturies i després passa  a ser el carrer Arrabal de la bassa.

10. El carrer de les Heres es converteix en el carrer de Gabriel Galàn i Garcia Hernàndez.

11. La plaça del Bisbe Comelles (la plaça de l'església) serà la plaça de la Llibertat fins que després de la guerra tornarà a recuperar l'antic nom.

12. El carrer Major pasa a ser el carrer de Francesc Layret (Advocat i polític) fins que després de la guerra passa a ser el carrer St Pere Claver.

13. El carrer de St. Jaume es converteix en el carrer Francesc Farré i Guardia, (dirigent i defensor dels treballadors), i actualment torna a ser el carrer St Jaume.

14. El carrer de França passa a ser el Carrer Espinosa i tornarà a ser carrer de França.

15. El carrer Botera canvia per Salvador Segui i avui és el carrer de Sta. Magdalena.

16. El carrer de Jesus serà el carrer Lenin i tornarà a recuperar el seu nom.

17. El carrer Sant Miquel pasarà a ser el carrer 6 d'octubre fins que es torna a dir Sant Miquel després de la Guerra.

 

Informació i elaboració de documents: Margarida Sabaté

Canvis de nom de carrers i places d'Oliana

 

ABANS REPÚBLICA

REPÚBLICA

FRANQUISME

TRANSICIÓ I DEMOCRÀCIA

1.    Avenida del generalísimo Franco Avinguda de l'Alt Urgell

 

1. L’únic nom de carrer que varià fou: (31-03-39) el tram de carretera que travessa el municipi que se li posà el nom de: Avenida del Generalísimo Franco.
Aquesta via, oficialment fou coneguda, amb aquest nom fins l’any 1988 que se li donà el nom d’Avinguda de l’Alt Urgell

informació: Ermengol Puig

Canvis de nom de carrers i places d'Ivars d'Urgell
Anteriorment/ II República Franquisme Democràcia/Actualitat
Plaça Dr. Segarra/ Plaça de la República Plaça Dr. Segarra Plaça Dr. Segarra
Passeig Felip Rodés/ Passeig Francesc Macià Paseo del Caudillo Passeig Felip Rodés
Plaça Bisbe Coll /Plaça Fermí Galán Plaça Bisbe Coll Plaça Bisbe Coll
C/ Centre Avinguda del Generalísimo Avinguda del Primer de Maig
C/ Font / Joaquín Maurín  José Antonio Primo de Rivera C/Font

 

n la relació de carrers s’ha d’esmentar un fet a tenir en compte. Els noms de carrers que figuren sota la columna “1933” i “Franquisme” estan extrets dels llibres d’actes de l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell. Ara bé, en preguntar a la gent de més edat (i memòria) del poble ningú em sabia recordar una Plaça Fermí Galán o un Paseo del Caudillo. En la totalitat dels casos la gent continuava fent servir els noms d’abans de la República tals com el Dr. Segarra, el Bisbe Coll o el Felip Rodés que després han tornat a ser establerts amb la democràcia. Si això és deu a una absència de plaques dels carrers en aquell moment no ho podem assegurar.
El canvi dels noms de carrers posats durant la República (concretament es troba a les actes del 1 de juliol i del 23 d’agost de 1933) sí que consten als registres de defunció de l’Ajuntament i per tant devien arribar a emprar-se encara que fos únicament a nivell burocràtic.
En canvi, només tinc una acta que em parla d’un canvi de noms dels carrers amb la victòria franquista (l’acta és del 20 de desembre del 1939), i és la que fa referència al carrer José Antonio Primo de Rivera (Font) i el Paseo del Caudillo (Psg. Rodés). Ara bé, a diferència dels noms de la República, aquests no apareixen al Registre de Defuncions, figurant-hi els noms d’abans de 1933. Com que era el mateix secretari el que redactava les actes i complimentava el registre de defuncions podem deduir que mai es van arribar a posar i que simplement hauria estat un acte per complir amb l’autoritat superior.
L’únic nom de carrer franquista que es va arribar a imposar va ser el de l’Avinguda del Generalísimo; però inclòs aquest va haver de conviure fins a la Transició amb l’antic nom del raval, el carrer del Centre.

Identificació històrica:
Fermí Galán: (1899-1930) Militar republicà espanyol, va participar en la conspiració de la Nit de Sant Joan de 1926 contra la dictadura de Primo de Rivera per la qual va ser empresonat durant tres anys. L’any 1930 sortí de la presó i aqueix mateix any va dirigir amb el capità García Hernández la sublevació de Jaca, de manifest caràcter antimonàrquic. Fracassat l’alçament, seria afusellat.
Francesc Macià: (1859-1933) De formació militar, es mostrà contrari a l’assalt a les redaccions del Cu-cut i de La Veu de Catalunya de l’any 1905 i es va presentar candidat per Borges a la gran coalició de Solidaritat Catalana l’any 1907 (acta que va renovar fins al 1923). A finals dels anys deu va presentar una alternativa al catalanisme moderat que presentava la Lliga, amb la Federació Democràtica Nacionalista que no quallà, però va ser una passa més en el camí cap a l’ERC. Després de cercar aliances en l’exterior va plantejar el fallit intent d’insurrecció que seria avortat Prats de Molló. A la fi de la Dictablanda tornà a Catalunya on havia assolit una gran fama. Aviat es va fer càrrec de la presidència de la Generalitat (després de l’efímera República Catalana) i va promoure l’Estatut d’Autonomia del 1932.
Joaquim Maurín: (1896-1973) Va estudiar magisteri a Lleida, on es va iniciar com a militant de la CNT. El 1921 entrar a formar part del comitè regional de la Confederació Regional del Treball de Catalunya. Després d’una estada a Moscou s’apropà al comunisme. Així, ingressà al PCE, malgrat que aviat en tingué divergències. Empresonat per la dictadura primoriverista, a la seva sortida de al presó va constituir el Bloc Obrer i Camperol, del qual en va ser anomenat president. Participà als Fets d’Octubre del 1934, tornant a ser empresonat. El 1935 uní el Bloc amb la Izquierda Comunista de Nin fundant el POUM, de qui seria el secretari general. Amb l’esclat de la guerra fou detingut i condemnat a trenta anys de presó. Indultat el 1947, es va exiliar a Nova York on va morir.

Carrers amb referents democràtics mai qüestionats:
Felip Rodés: (1878-1957): Llicenciat en dret. L’any 1906 va ser anomenat secretari del Centre Nacionalista Republicà i el 1907 seria elegit diputat a les Corts per la Solidaritat Catalana per Balaguer. Va participar en l’Assemblea de Parlamentaris de Barcelona del 1917 i va acceptar el ministeri d’instrucció pública i belles arts (1917-18) del qual dimitiria en veure la immobilisme d’Alfons XIII. El seu carrer, un dels vials més importants del poble, només va ser enretirat en els anys de la República.

Carrers amb referents democràtics qüestionats i recuperats amb la Transició Democràtica:
Amb la Transició l’últim nom de carrer franquista va ser suprimit pel de l’Avinguda del Primer de Maig.
1.2.4. Carrers referits a la memòria democràtica existents en època de la II República, o anteriors, i no recuperats amb la Transició Democràtica:
Plaça de la República, Passeig Francesc Macià, Plaça Fermí Galán.

 

Informació i text: Josep M. Coll