Canvi de nom de carrers i places a Rocallaura

c/ Prat de la Riba el canvien durant el franquisme per c/General Mola i es recupera el nom de Prat de la Riba durant la transició

 

Informació; Margarida Sabaté