Riner

probable fossa civil a Riner

El santuari del Mircle , durant la guerra, hospital de refugiats. Hi havia dos metges, un d'ells ja és mort, l'altre és gran, viu a Manresa (Dr. Simeó Selga). Té algun manuscrit on explica l'experiència quan era el Santuari del Miracle era un hospital de tuberculosos, i també esmenta algun passatge de la guerra. Així mateix en el seu escrit denuncia l'afusellament en consell de guerra d'un dels guardies destinats a custodiar el santuari, que també havia sigut un dels acompanyants del bisbe Comelles quan aquest va escapar de Solsona.

Es creu que es van enterrar alguns morts al voltant del santuari, en fosses individuals. La majoria d'aquests espais no van ser senyalitzats i tan sols ho recorden els veïns més grans que encara viuen. D'altres van ser marcats només amb algunes pedres que amb el temps han anat desapareixent.

 

Informació: Esther Miralles.

Text: Esther Miralles i Servei d'Història, Documentació i Patrimoni.

Equipaments; hospital de refugiats a Riner

El santuari del Mircle , durant la guerra, hospital de refugiats. Hi havia dos metges, un d'ells ja és mort, l'altre és gran, viu a Manresa (Dr. Simeó Selga). Té algun manuscrit on explica l'experiència quan era el Santuari del Miracle era un hospital de tuberculosos, i també esmenta algun passatge de la guerra. Així mateix en el seu escrit denuncia l'afusellament en consell de guerra d'un dels guardies destinats a custodiar el santuari, que també havia sigut un dels acompanyants del bisbe Comelles quan aquest va escapar de Solsona.

Es creu que es van enterrar alguns morts al voltant del santuari, en fosses individuals. La majoria d'aquests espais no van ser senyalitzats i tan sols ho recorden els veïns més grans que encara viuen. D'altres van ser marcats només amb algunes pedres que amb el temps han anat desapareixent.

 

Informació: Esther Miralles.

Text: Esther Miralles i Servei d'Història, Documentació i Patrimoni.