Olugues, Les

Probable fossa militar a les Olugues

Una fossa probable estaria situada al cementiri de les Olugues.

Font: Mapa de fosses de Catalunya.