Verdú

Col·lectivitzacions; el POUM a Verdú

- Cal Martí (propietat de Manuel Colom) és incautada pel POUM. També acollirà refugiats de Madrid, Màlaga, el Nord d'Aragó i de Lleida.

Informació i text: Margarida Sabaté

Canvis de nom de carrers i places de Verdú

ABANS REPÚBLICA

REPÚBLICA

FRANQUISME

TRANSICIÓ I DEMOCRÀCIA

1. Plaça Major Plaça de la República Plaza Mayor Plaça Major
2. C/ de la Muralla C/ Francesc Macià Firal Pere III Firal Pere III
3. carretera Av. 14 d'abril Av. General Franco  
4. C/dels Gitanos C/ Náquens   C/ Aurora
5. C/Costa Vendrell C/ Escaso C/Costa Vendrell C/Costa Vendrell
6. C/ Margorell C/ Durruti C/ Margorell C/ Margorell
7. C/ Bonaire C/ Pi i Maragall C/ Bonaire C/ Bonaire
8. C/ Nou C/ lgnasi Iglesias C/ Nou C/ Nou
9. C/la bassa C/ Asturies Arrabal de la bassa  
10. C/ de les Eres C/ Gabriel Galàn i Garcia Hernàndez.    
11. Plaça Bisbe Comelles Plaça de la Llibertat Plaça Bisbe Comelles  
12. C/ Major C/ Francesc Layret C/ Pere Claver  
13. C/ Sant Jaume C/ Francesc Farré i Guardia   C/ Sant Jaume
14. C/ de França C/ Espinosa C/ de França C/ de França
15. C/ Botera C/ Salvador Segui   C/ Santa Magdalena
16. C/ de Jesús C/ Lenin C/ de Jesús C/ de Jesús
17. C/ Sant Miquel C/ 6 d'octubre C/ Sant Miquel C/ Sant Miquel

La majoria dels canvis en els noms dels carrers és produeixen durant la II República i tornen a canviar després de la guerra pels seus noms originals.

1. La Plaça Major es va canviar per la Plaça de la República durant la II República i va tornar a ser Plaça Major després de la guerra.

2. El carrer la Muralla pasa a ser el carrer Francesc Macià i després passa a ser el Firal Pere III.

3. La carretera passa a ser l'Avinguda 14 d'Abril, i després de la Guerra Av. General Franco.

4. El carrer dels gitanos passa a el Carrer Náquens i actualment és el carrer Aurora.

5.  El carrer de Costa Vendrell  passa a ser el carrer Escaso i després torna a ser de  Costa Vendrell.

6. El carrer Margorell canvia durant la II República per Carrer de Durruti i després recupera una altra vegada el nom inicial.

7. El Carrer Bonaire és Pi i Margall durant la II República i torna a recuperar el mateix nom.

8. El carrer Nou canvia a lgnasi Iglesias i torna a ser el carrer Nou.

9. El carrer la bassa durant la guerra és el carrer Asturies i després passa  a ser el carrer Arrabal de la bassa.

10. El carrer de les Heres es converteix en el carrer de Gabriel Galàn i Garcia Hernàndez.

11. La plaça del Bisbe Comelles (la plaça de l'església) serà la plaça de la Llibertat fins que després de la guerra tornarà a recuperar l'antic nom.

12. El carrer Major pasa a ser el carrer de Francesc Layret (Advocat i polític) fins que després de la guerra passa a ser el carrer St Pere Claver.

13. El carrer de St. Jaume es converteix en el carrer Francesc Farré i Guardia, (dirigent i defensor dels treballadors), i actualment torna a ser el carrer St Jaume.

14. El carrer de França passa a ser el Carrer Espinosa i tornarà a ser carrer de França.

15. El carrer Botera canvia per Salvador Segui i avui és el carrer de Sta. Magdalena.

16. El carrer de Jesus serà el carrer Lenin i tornarà a recuperar el seu nom.

17. El carrer Sant Miquel pasarà a ser el carrer 6 d'octubre fins que es torna a dir Sant Miquel després de la Guerra.

 

Informació i elaboració de documents: Margarida Sabaté

Col·lectivitzacions; Unió de Rabassaires Verdú

A Cal Mestret s'hi col·loca la Unió de Rabassaires.

Informació i text: Margarida Sabaté

Juan Negrín a Verdú

A Cal Trenca, davant de l'ajuntament hi pernocta Juan Negrín durant la retirada.

Informació i text: Margarida Sabaté

Equipaments; acollida de refugiats a Verdú

Cal Martí (propietat de Manuel Colom) és incautada pel POUM. També acollirà refugiats de Madrid, Màlaga, el Nord d'Aragó i de Lleida.

Informació i text: Margarida Sabaté

Col·lectivitzacions; UGT a Verdú

A Can Joan Iquet s'hi posa la UGT i després les forces del SIM.

Informació i text: Margarida Sabaté