Albi, L'

Arqueologia bèl·lica; trinxeres a l'Albi

Segons els habitants de l'Albi durant la guerra civil s'en van  establir als afores del poble, però com ha passat en molts casos, aquestes van ser derruides per tal d'establir en el seu lloc camps de cultiu.

Tot i això, encara queden algunes restes de trinxera, en molt mal estat, per tant quasi sense importància a l'anomenada Costa dels Reguers,  situada a la part occidental de l'Albi, anant cap a Cervià de les Garrigues.

 

Informació: Aida Garrós

Fossa militar a l'Albi

En el cementiri del poble de l’Albi hi trobem una fossa comuna on se sap el nom i la data de la mort de sis soldats enterrats. Aquests soldats són els seguents: Cabo Justo Francisco Rivero, 10 de gener del 1939,Soldat Juan Jiménez, 9 de gener del 1939, Soldat Juan Valeares , 9 de gener de 1939, Soldat Rodriguez Paiutimo, 9 de gener de 1939, Cabo Doroteo Toledo,9de gener de 1939 i finalment Soldat Gregorio Ferrando, 10 de gener de 1939. 

 

                                               Imatge de la fossa dels sis soldats

 

Informació i imatge: Aida Garrós

Canvis de nom de carrers i places de l'Albi

El que va esdevenir calle del Generalísimo durant la dictadura franquista, passa a ser el carrer Unió en temps de democràcia.

D'altra banda, el carrer d'Onésimo Redondo, durant la transició es va dir carrer de mosèn Anton i avui pren el nom d'Avinguda de Catalunya.

Informació: Aida Garrós