Fossa militar a l'Albi

En el cementiri del poble de l’Albi hi trobem una fossa comuna on se sap el nom i la data de la mort de sis soldats enterrats. Aquests soldats són els seguents: Cabo Justo Francisco Rivero, 10 de gener del 1939,Soldat Juan Jiménez, 9 de gener del 1939, Soldat Juan Valeares , 9 de gener de 1939, Soldat Rodriguez Paiutimo, 9 de gener de 1939, Cabo Doroteo Toledo,9de gener de 1939 i finalment Soldat Gregorio Ferrando, 10 de gener de 1939. 

 

                                               Imatge de la fossa dels sis soldats

 

Informació i imatge: Aida Garrós