Juncosa

Entitats socials i culturals i polítiques a Juncosa

Entitats econòmiques i polítiques al poble censades l’any 1933: Unió de Treballadors del Camp; Unió Republicana, Casal Català Republicà, Centre Tradicionalista, Sindicat Agrícola “Sant Isidre”.
A partir del 20 de juliol de 1936 es crearia el Comitè Local Antifeixista integrat per membres de del PSUC i de la UdR. Antigament el consistori de Juncosa estava governat per membres de la Lliga Regionalista, que dimitiren del càrrec el mateix dia 20 de juliol donat l’evolució dels fets. Aquest Comitè seria l’encarregat de l’organització del poble malgrat la configuració d’un nou Ajuntament (també format per membres del PSUC i de la UdR) però en connivència amb el Comitè. Començà el període d’incautacions i confiscacions, gestionades i administrades pel Comitè. D’aquesta manera s’acordà la confiscació del Centre Tradicionalista quedant l’ús de l’immoble i del mobiliari per a les entitats Unió Republicana i Partit Socialista Unificat de Catalunya.
També s’incautà del convent de la Sagrada Família acordant-se habilitar la nova escola pública en aquest edifici. El cartell indicador de l’escola nova es retolarà: Escola Nova Unificada “Grup Francesc Ferrer” (19 de setembre de 1936).
La constitució d’un nou ajuntament l’any 1937 (12 de gener) posa en evidència les entitats polítiques i sindicals existent en aquell moment: CNT, ERC, PSUC i UdR.

 

Informació i text: Josep Rubió

col·lectivitzacions a Juncosa

La col-lectivitat de Juncosa molt probablement començà a funcionar entre els mesos d’agost i setembre 1936 i dirigida per membres del PSUC i UdR, quan el Comitè Local començà a fer les incautacions de terres. La primera notícia la trobem a l’enquesta feta per la Conselleria d’Agricultura sobre la col•lectivització de la terra el novembre de 1936 i realitzada pel Departament d’Agricultura i pel Servei d’estadística de la Generalitat. A la qual Juncosa respongué que la formació de la col-lectivitat era una realitat i que eren 32 els membres d’aquesta. Les terres es cediren, bàsicament a gent que no en tenia o que els seus mitjans de supervivència eren mínims.

 

Informació i text; Josep Rubió

Equipaments; hospital a Juncosa

El 13 de febrer de 1937 des de l’ajuntament s’inicia un procés de creació d’un hospital a la població i que donaria dret a portar malalts refugiats a la població. La petició s’adreça al Comitè d’Ajut al Refugiat.

 

Informació i text; Josep Rubió

Monòlits als caiguts a Juncosa

12 d’agost de 1944 rebut un comunicat de l’Alt Estat Major de la 4a Divisió de Navarra, de voler erigir un monòlit al terme de Juncosa en memòria de les tropes que hi perderen la vida l’any 1939 durant l’alliberament de la vila. S’acorda cedir un terreny al turó de la partida de la Pelagata, al costat de la carretera de Juncosa a Lleida, al quilòmetre 30.

 

Informació i text: Josep Rubió

Monuments i creus als caiguts a Juncosa

L’agost de 1939 s’acorda erigir al mig de la Plaça Major una creu monumental on constin els noms dels que foren afusellats a Lleida per motius polítics, veïns d’aquesta població i també els del rector i el vicari, celebrant-hi una missa-funeral el dia primer de setembre vinent, aniversari de les primeres morts.
No cal oblidar que diferents veïns tradicionalistes de Juncosa anaren a ajudar als militars sosllevats a Lleida el 18 de juliol (sembla que foren 8, com a mínim, els implicats, tots ells executats l’1 de setembre de 193 després de la sentència del Tribunal Popular de Lleida).

 

informació i text: Josep Rubió

Canvis de nom de carrers i places de Juncosa

República Guerra (a partir 19 de setembre del 36)

Plaça Major1

Plaça de la Revolució

Plaça de l’Església

Plaça d’en Francesc Macià

C/ Sant Isidre

C/ d’en Francesc Lairet

C/ Major

C/ d’en Manuel Azaña

C/ Nou

C/ d’en Lluís Companys

C/ Quatre cantons

C/ d’en Salvador Seguí

C/ de la Font

C/ de Maria Pineda

C/ Sant Pau

C/ d’en Pablo Iglesias

Travessera de les eres

Travessera d’en Alfred Pereña

C/ de les Eres

C/ de Pi i Maragall

C/ de la Pena

C/ del Sergent Vàzquez

C/ dels Porxos

C/ de Galán i García Hernández

Plaça del Mas

Plaça Carles Marx

C/ de la Bassella

C/ d’en Lluís de Sirvas

Baixada del Man

Baixada de Pérez Farràs

C/ del Castell

C/ de Lenin

Carretera de l’Albagès

Avinguda de Salmeron

1 El 19 d’abril de 1931 el consistori acorda nomenar l’antiga plaça Major el nom de Plaça del President Macià (no sabem si aquest canvi de nom acabà quallant ja que posteriorment es continua utilitzant el nom de Plaça Major).

Informació: Josep Rubió