Entitats socials i culturals i polítiques a Juncosa

Entitats econòmiques i polítiques al poble censades l’any 1933: Unió de Treballadors del Camp; Unió Republicana, Casal Català Republicà, Centre Tradicionalista, Sindicat Agrícola “Sant Isidre”.
A partir del 20 de juliol de 1936 es crearia el Comitè Local Antifeixista integrat per membres de del PSUC i de la UdR. Antigament el consistori de Juncosa estava governat per membres de la Lliga Regionalista, que dimitiren del càrrec el mateix dia 20 de juliol donat l’evolució dels fets. Aquest Comitè seria l’encarregat de l’organització del poble malgrat la configuració d’un nou Ajuntament (també format per membres del PSUC i de la UdR) però en connivència amb el Comitè. Començà el període d’incautacions i confiscacions, gestionades i administrades pel Comitè. D’aquesta manera s’acordà la confiscació del Centre Tradicionalista quedant l’ús de l’immoble i del mobiliari per a les entitats Unió Republicana i Partit Socialista Unificat de Catalunya.
També s’incautà del convent de la Sagrada Família acordant-se habilitar la nova escola pública en aquest edifici. El cartell indicador de l’escola nova es retolarà: Escola Nova Unificada “Grup Francesc Ferrer” (19 de setembre de 1936).
La constitució d’un nou ajuntament l’any 1937 (12 de gener) posa en evidència les entitats polítiques i sindicals existent en aquell moment: CNT, ERC, PSUC i UdR.

 

Informació i text: Josep Rubió