Artesa de Lleida

Agrupació Cultural "La Femosa" d'Artesa de Lleida

L'Agrupació Cultural La Femosa, que s'encarrega de plasmar mensualment la cultura del poble en una revista amb el mateix nom.Es va crear a mitjans dels anys seixanta com un instrument de difusó de la cultura i la història artesenca.

Informació: Servei d'Història, Documentació i Patrimoni.

Entitats socials destacades a Artesa de Lleida

- Llar del poble: Aquesta va ser creada per satisfer les necesitats culturals i lúdiques dels habitants del municipi. Es va contriuir entre 1950 i 1960.  Va ser portada, durant els primers anys per la Hermandad Sindical de Labradores. En aquest local s'han realitzat la major part de les festes i activitats lúdiques. Avui es situa en el mateix lloc on va ser construida, a l'encreuament entre el carrer carretera i el major.

 

- Cal Tomàs: A finals dels anys vint - principis dels trenta  es començen a projectar pel·licules cinematogràfiques en el local regentat per Josep Oró Garrós. Des de l'acavament de la guerra, és en aquesta casa on es realitzen la majoria de les activitats lúdiques.Tot i que avui es conserva la seu de la entitat al carrer Nou del municipi, la casa està deshabitada.

Font: Gallart Fernández, Felip: Artesa de Lleida: Aspectes Culturals, Pagès editors, 1993.

Alguns representants de la vida cultural i social d'Artesa de Lleida

Isidor Iglesias: Artesa de Lleida ( 1986-1948)Després d'estudiar al seminari de Lleida va esdevenir sacerdot. Va exercir molts anys a Puiggros i a Aspa.  D'aquest últim en va ser rector un cop acabada la guerra, així com als pobles de Llardecans i del Cogul. Aquest era un gran interesar per la cultura catalana i artesenca, fins i tot va publicar algún treball en la revista Ilerda relacionat amb cançons populars.

Ramon Costafreda Batlle:  Artesa de Lleida ( 1907-1990).  Va ser un important activista cultural amb gran prestigi en els camps pedagògic i cívic. Mestre de diferents escoles de la comarca, en acabar la guerra civil va haver de fugir a França. Al tornar, va formar part del Centre Comarcal Lleidatà, del que n'esdevindrá president al 1969.

Josep Iglesias del Marquet: Artesa de Lleida ( 1932-....). Va estudiar lletres, dret i periodisme,  així com també realitzà estudis de  de sociologia i relacions humanes a la universitat de Columbia ( Nova York). Va ser també director del Col·legi Major Universitari Hispanoamerica Fra Juníper Serra.i va exercir com a professor de les universitats de Glasgow i Vancouver. Més envevant serà el cap de redacció del Diario de Barcelona, així com també col·laborà amb diaris de tirada nacional.

Font: Gallart Fernández, Felip: Artesa de Lleida: Aspectes Culturals, Pagès editors, 1993.