Entitats socials destacades a Artesa de Lleida

- Llar del poble: Aquesta va ser creada per satisfer les necesitats culturals i lúdiques dels habitants del municipi. Es va contriuir entre 1950 i 1960.  Va ser portada, durant els primers anys per la Hermandad Sindical de Labradores. En aquest local s'han realitzat la major part de les festes i activitats lúdiques. Avui es situa en el mateix lloc on va ser construida, a l'encreuament entre el carrer carretera i el major.

 

- Cal Tomàs: A finals dels anys vint - principis dels trenta  es començen a projectar pel·licules cinematogràfiques en el local regentat per Josep Oró Garrós. Des de l'acavament de la guerra, és en aquesta casa on es realitzen la majoria de les activitats lúdiques.Tot i que avui es conserva la seu de la entitat al carrer Nou del municipi, la casa està deshabitada.

Font: Gallart Fernández, Felip: Artesa de Lleida: Aspectes Culturals, Pagès editors, 1993.