Torregrossa

Monument a les víctimes de la Guerra a Torregrossa

L'any 1986 es va construïr un monument a totes les víctimes de la Guerra a Torregrossa, malgrat tot, l'any 2013, i com a contrapartida a la retirada del mausoleu franquista, va ser també retirat, traslladant la peana al cementiri municipal.


Imatge: Conxita Mir

Imatge: Gabriel Ramon i Molins

Entitats socials a Torregrossa

Durant els anys trenta funcionaven dos centres;

El bar Baró, a cal Sabaté, va ser l'entitat on la gent d'esquerres anava i celebrava reunions. Aquest va tancar durant la guerra.

El Casal,  era on es reunia la gent de dretes, i es trobava on avui hi ha l'edifici polivalent. Aquest va tancar les seves portes durant la democràcia, quan l'ajuntament el va comprar. 

 

Informació: Aida Garrós

Arqueologia bèl·lica a Torregrossa

Segons veïns del municipi, al camí de la Forcada, en un indret anomenat "el clot del Valeri" s'hi trobava un refugi soterrat. D'altra banda, a la vessant sud del poble hi havia localitzades unes quantes trinxeres, de les quals, avui ja no en queda res. 

 

Informació: Aida Garrós

Creu als Caiguts Torregrossa

Creu situada al marge de la al terme de Margalef.

Es tracta d'una creu, construida al voltant de 1940, en record a les 7 víctimes hagudes a la població el 5 de maig de 1938, unes morts produides després de l'ocupació de la capital per les forces franqusites, el 3 d'abril de 1938. La creu, els braços de la qual es troben envoltats per una corona, es troba sobre una columna octogonal i aquesta sobre una base quadrangular. A cada lateral hi figura el nom d'una víctima i al viité la data de la mort. A la part frontal del peu hi iha una placa de marbre amb la inscripció "Caídos por Dios y por España, Presentes".

 

Imatge, informació i text: Servei d'Història, Documentació i Patrimoni.

Làpida als caiguts a Torregrossa

Làpida situada al cementiri municipal de Torregrossa, es troba entrant per la porta principal del cementiri el trobem a mà dreta, al fons i amagada en un gran nínxol.

Es tracta d' una placa de marbre amb els noms de les víctimes que estan enterrades en aquella fossa i un text de caràcter franquista.
 
Aquest és el text que hi podem llegir:
"Caídos por Dios y por la Patria. D. Sebastián Pratdepadua Miguel, D. Acencio Mir Aldomà, D. Antonio Bartolo Capell, D. Ramón Bartolo Guiu, D. Jaime Puig Riera, D. José Capell Puig, D. Antonio Fabregat Brufau, D. José Curco Badia, D. José Vall Capell, D. Narciso Cortada Piro, D. Francisco Llovera Reig, D. Juan Vigatà Cabau, D. Jaime Reig Puig. Presentes".
 
Tot i que es va inaugurar en acabar la guerra, està molt ben conservat i cuidat. Inclús els familiars de les víctimes hi porten flors, la qual cosa indica que tenen present el símbol i què significa.
 
Font: Informació extreta del Cens de Simbologia Franquista de Catalunya, elaborat pel Memorial Democràtic i coordinat per Pilar Mateo Bretos.
Imatge, informació i text: Aida Garrós

Monòlit als caiguts a Torregrossa

Monument franquista situat enmig del nucli urbà, en una zona enjardinada. De fet, es coneix amb el nom popular d' "Els jardins" i es troba entre el carrer Dr. Flemming i el carrer de Verdaguer.

Es tracta d'un Monument als caiguts de pedra format per un monòlit rectangular on hi ha representada una creu en relleu, el qual es troba suportat per un pedestal esglaonat pels laterals i que incorpora tres relleus amb simbologia franquista: l'escut d'Espanya amb l'àliga de Sant Joan (al centre sota la creu), el jou i les fletxes, (al cantó esquerre), i la creu de Borgonya (al cantó dret).
El monument, construit entre 1940 i 1945, troba en bon estat de conservació, encara que podem veure la resta d'alguna pintada al centre, inclou un text situat sota l'àliga de Sant Joan: "Caídos por Dios y por España, Presentes".

L'any 2013 l'ajuntament del municipi ha acordat retirar aquest monument, així com el monument en record a totes les víctimes de la Guerra Civil que es va construïr durant els anys de la transició.

Diari Segre: Dissabte 2 de febrer de 2013.

Font: Informaicó extreta del Cens de Simbologia Franquista de Catalunya, elaborat pel Memorial Democràtic i coordinat per Pilar Mateo Bretos.

informació i text: Aida Garrós i Gabriel Ramon i Molins