Entitats socials a Torregrossa

Durant els anys trenta funcionaven dos centres;

El bar Baró, a cal Sabaté, va ser l'entitat on la gent d'esquerres anava i celebrava reunions. Aquest va tancar durant la guerra.

El Casal,  era on es reunia la gent de dretes, i es trobava on avui hi ha l'edifici polivalent. Aquest va tancar les seves portes durant la democràcia, quan l'ajuntament el va comprar. 

 

Informació: Aida Garrós