Granadella, La

Entitats socials, culturals i polítiques a la Granadella

 "Lo Casino" de la Granadella va ser inicialment el centre d'ERC i punt de reunió de la gent d'esquerres.
Després de la guerra l'edifici, que havia quedat en runes a causa dels bombardeigs, va ser confiscat per l'Estat, i no va ser fins a la segona meitat dels anys 40 que els veïns van decidir comprar el que en quedava i, ja fos a jova o pagant uns diners equivalents a les jornades de treball, aixecar de nou l'edifici del "Casino".

Cal assenyalar també, la importáncia de l'aportació económica de Vicent Blanc, l'empresari barceloní casat a la Granadella a qui, ja des del franquisme, se li ha dedicat el nom d'un carrer de la població.
 

Informació i text: Pau Palau

Equipaments; escola de comissaris a la Granadella

A Cal Pep de Martí, situada al carrer de la Pobla, hi hagué l’Escola dels Comissaris.

 

Informació: Pau Palau

Col·lectivitzacions a la Granadella

A part de nombroses finques, es va col.lectivitzar el molí d'oli del poble i alguns edificis.

 

Informació; Pau Palau

Equipaments; hospital a la Granadella

Al carrer Emili Pujol, a la casa dita Cal Vilá, hi va haver un Hospital.

 

Informació: Pau Palau

Placa als caiguts a la Granadella

Amb l'arribada de la democrácia es va retirar una placa de marbre dedicada "a los caídos" que hi havia a la fascana de l'església i es va guardar a l'ajuntament.

 

Informació: Pau Palau

Fonts documentals a la Granadella

Arxiu municipal: ell caràcter públic del fons es fa pal.lès en la tipologia de la documentació que el conforma: documentació relativa a fiscalitat, justícia, propietat, serveis públics i govern, amb documents de diferents èpoques des del segle XVII fins a l'actualitat, passant pel "llibre de la vila de la Granadella" datat el 1812, per circulars del període 1811-1815, i documents de 1820-23, l'època del trienni liberal; també s'hi conserva força documentació relativa a tot el segle XIX i primer terç del XX (judicis, amillaraments, censos, conciliacions, quintes,...) .

Així doncs, del període que ens ocupa, la documentació que trobem al fons és, bàsicament, relativa al govern municipal i a la justícia, i d'allò que he pogut identificar, en destacaria:

-22 llibres relatius als pressupostos municipals entre 1940 i 1965.
-registres d'entrada i sortida de la correspondència municipal del període franquista.
-una trentena de llibres de comptes municipals  dels anys 1930-33, 1964-67, 1970-76, 1979 i alguns altres de les dècades dels 40 i dels 50
-registre fiscal de 1963
-expedients d'obres del període 1961-75
-nínxols
-correspondència municipal  dels anys 50
-ingressos municipals de 1940
-abastiments dels anys 1944-45
cens industrial nacional
-quintes de 1942
-expedients de quintes 1931-35
-registre de sortida de documents de l'ajuntament de 1935
-estadísticas de vida local de 1947 a 1957
-amillaramiento de 1948-49 i 1953
-rectificacions als padrons de 1946 -49 i de 1951-54
- una caixa plena de llibres i llibrets sobre legalitat municipal franquista (hisenda local, caça, justícia local,...)
-correspondència de la Hermandad sindical  relativa a concessions d'adobs, circulars tècniques, censos,...
-documentació relativa al jutjat dels anys 1930-33
-conciliacions de 1947-48
-judicis de faltes de 1939 a 1945
-compareixences relatives a temes de terres i herències del període 1939-45
-registre civil dels períodes 1939-45 i 1966-73 (cartes, judicis de faltes, multes,acters de defunció, matrimoni, naixement, carnet de conduir, permisos d'armes,...)
-registre de sortida de documents de l'ajuntament de 1932
-cens de propietaris de 1934
-llibre de gastos de l'ajuntament del període 1957-59
-repartiment de la riquesa rústica de 1941
-empadronaments de 1950

A tota aquesta documentació cal sumar-hi alguns mapes i alguns censos

informació: Pau Palau

  

Canvis de nom de carrers i places de Granadella

1-Avui;  2-franquisme;       3-II República;    4-abans
1-C/Pou   2-C/Pozo    3-C/Pou    4-C/Pou    
1-C/Blanco   2-C/Blanco    3-C/Portella  4-id?  
1-Pl.Catalunya    2-Pl.Cataluña/ Pl.Balmes   3- Pl.Catalunya      4-  ?
1-C/Pintor Masip  2-C/Cementerio Viejo      3-id.     4-?       
1-C/Costa    2-C/Alcalde Cuesta  3-C/Alcalde Costa  4-?
1-C/Emili Pujol 2-C/E.Pujol/Arriba 3-C/Ángel Guimerá/C/Arriba 4-?
1-Pl.Joan Perucho 2-Pl.Escuelas 3-No existia
1-C/Escultor 2-id 3-id 4-?
1-Pla de la Vila 2-Pl.España/Pl.Generalísimo 3-Pl/F.Macia  4-?
1-C/Dr.Galcerán 2-C/Dr.Galcerán 3-No existia
1-C/Lluca  2-/C/lluca 3-?  4-?
1-C/Marina 2-C/Marina 3-C/Marina 4-?
1-C/Martí 2-id 3-id 4-id?
1-C/Major 2-C/Mayor 3-C/Major 4-id?
1-C/Mónica 2-id. 3-id. 4id?
1-C/Nou 2-C/Nueva 3-C/Nueva 4-?
1-C/La Palla 2-C/la Paja 3-C/Paja 4-id?
1-C/Piñol 2-id 3-id 4-id?
1-C/Pla 2-id 3-id 4id?
1-C/Pobla 2-C/Pobla 3-Avda.República 4-Pobla?
1-C/Ruera 2-id 3-id 4-id?
1-C/Suñé 2-id 3-id 4-id?
1-C/Torre 2-id 3-id 4-id?
1-C/Vall de Boters 2-C/Vall de Boteros 3-C/Vall de Boters 4-id?
1-C/Vall de ruhé 2-C/vall de Rué 3-id 4-id?
1-Pl.Vicent Blanc 2-Pl.Vicente Blanch 3-Placeta 4-id?
1-C/Forn 2-C/Horno 3-C/Forn 4-id?
1-C/Clarí 2-C/Moro 3-id 4-id?
1-Camí de Bovera 2-camino de Bovera 3-camí de Bovera 4-id?
1-Camí de Lleida 2-camino de Lérida 3-Camí de Lleida 4-id?

Carrers Nous:
1-Jaume Aran Puig
1-Serafí de la rossa
1-Gaudí
1-Dr.Vives

 

Informació: Pau Palau