Entitats socials, culturals i polítiques a la Granadella

 "Lo Casino" de la Granadella va ser inicialment el centre d'ERC i punt de reunió de la gent d'esquerres.
Després de la guerra l'edifici, que havia quedat en runes a causa dels bombardeigs, va ser confiscat per l'Estat, i no va ser fins a la segona meitat dels anys 40 que els veïns van decidir comprar el que en quedava i, ja fos a jova o pagant uns diners equivalents a les jornades de treball, aixecar de nou l'edifici del "Casino".

Cal assenyalar també, la importáncia de l'aportació económica de Vicent Blanc, l'empresari barceloní casat a la Granadella a qui, ja des del franquisme, se li ha dedicat el nom d'un carrer de la població.
 

Informació i text: Pau Palau