Estaràs

probables fosses militars a Estaràs

Al municipi d'Estaràs probablement s'hi localitzen tres fosses de la guerra civil. dues d'elles al cementiri de Farran, i laltra al cementiri d'Alta-Riba.

Font: Mapa de fosses de Catalunya.