Abella de la Conca

Fossa militar a Abella de la Conca

Existència d'una fossa confirmada situada al terme municipal d'Abella de la Conca.

Font: Mapa de fosses de Catalunya.

Arqueologia bèl·lica; búnquers a Abella de la Conca

S'hi troba búnquers del bàndol republicà de l'època de la Guerra Civil.

Informació: Josep Calvet
 

Arqueologia bèl·lica; trinxeres a Abella de la Conca

S'hi troben trinxeres de la Guerra Civil a la Clua (bándol republicà) i a Abella de la Conca (bàndol nacional).

Informació:Josep Calvet