Fossa militar a Abella de la Conca

Existència d'una fossa confirmada situada al terme municipal d'Abella de la Conca.

Font: Mapa de fosses de Catalunya.