Rètol d'un carrer d'Albesa

Rètol d'un carrer d'Albesa (la Noguera), recordant el president de la Segona República"Manel" Azaña.             

Per cortesia d'Antoni Gatell.

 

Font: Mir, C: "Lleida (1890-1936): Caciquisme polític i lluita electoral". Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 1985.