Entitats socials i culturals a Ivars de Noguera

Pel que fa als espais que compliren una funció social i política en aquells temps cal destacar l'existència de dos cafès, durant la II República i la Guerra Civil, els quals contribuïen a diferenciar els dos bandols.  Es tracta dels anomenats cafè de Dalt i cafè de Baix.
En el cafè de Dalt s'hi reunien les classes més conservadores i benestants del poble; en canvi, el cafè de baix era punt de trobada de la gent treballadora i d'esquerres.

Informació i text: Aida Garrós