Altres vestigis de la guerra a Oliola

Veïns del poble ens han fet saber que als voltants del terme s'hi troba alguna fossa comuna a la zona "del Claret"de la qual en desconeixien l'ubicació exacta.

D'altra banda, cal destacar que al voltant del terme hi ha diverses trinxeres molt desgastades pel pas del temps i difícils d'identificar i també alguns refugis,  sobretot per la serra anomenada, dels Solans.

 

 

Informació i imatges: Aida Garrós