Tombes i làpides a el Poal

El Poal comptava amb una làpida dedicada als caiguts que es trobava situada a l’Església. La placa va ser retirada durant la Transició tal i com consta a l’acta de l’u de gener de 1979: “Dadas las actuales circumstancias, se acordó sacar del lugar en que se ha encontrado colocada durante tantos años la lápida de los caídos en zona nacional, guardándola, después de desmembrada con el debido cuidado, en la caseta de autopsias del cementerio.” L’agutzil del municipi assegura que encara s’hi troba, malgrat que la caseta resulta de difícil accés.

Informació i text: Josep M. Coll