Placa commemorativa al Poal

Al Poal existeix una placa, ja retirada, fent referència a les obres de reforma i ampliació del dipòsit d’aigua potable del municipi. A l’actual sala de plens de l’Ajuntament hi podem trobar una fotografia de la placa.

Hi havia també una placa a l’Avenida del Generalísimo (actual Avinguda Catalunya) en la qual hi constava una referència als 25 anys de “pau” de la Victòria. A l’acta munbicipal de l’u de gener de 1979 també se’n va acordar llur retirada.

Informació i text: Josep M. Coll