Vestigis de bombardejos a Albatarrec

El castell d'Albatarrec, va ser destruit durant la guerra, per algunes bombes. Posteriorment es va reconstruir.

Informació: Aida Garrós