Vestigis de bombardejos a Granyena de les Garrigues

Dins el nucli urbà de Granyena  encara hi ha un solar on els bombardeigs que sofri la població quan el front de l'Ebre passà per aquelles contrades destruiren dues cases.

informació: Pau Palau