Fonts documentals de Granyena de les Garrigues

L'arxiu municipal de Granyena és un fons públic on, s'hi conserva documentació relativa a la gestió municipal, sobretot del període franquista, tot i que també s’hi conserva documents de períodes anteriors, com  registres de la propietat del segle XIX o documentació del primer terç del segle XX. Aquest fon es troba en una habitació als baixos de l'ajuntament de Granyena.

A grans trets en l’arxiu hi ha els llibres de comptes municipals del període comprès entre 1936 i 1973, llibres d'actes del període 1961-67 i d'altres de més antics i  un fitxer amb el padró de 1962. entre la informació disponible hi ha caixes amb el títol de "variat", on s'hi pot trobar documentació sobre algunes eleccions del període franquista, padrons, registres de sortida de documentació, afiliació a FET y de las JONS, projecte de reg a la Vall Majó.

 

Informació: Pau Palau