Actes d'homenatge a Bellver de Cerdanya

A iniciativa d'un grup de joves del poble, l'any 1977 es van dur a terme iniciatives per tal d'esborrar els símbols del franquisme que encara hi havia a Bellver. Una de les que van dur a terme, va ser per exemple, la de penjar un llençol amb la inscripció "TOTS O CAP" i un pòster de Lluís Companys tapant la placa commemorativa a "los Caídos por Dios y por la Patria" que hi havia al campanar. L' ajuntament va decidir retirar-la. També feien pintades de reivindicatives de la democràcia.

Cal remarcar algun treball individualitzat, com la publicació del llibre "Anarquia i república a la Cerdanya (1936-1939). El Cojo de Málaga i els fets de Bellver" (Publicacions de l'Abadia de Montserrat, març de 1988) els autors del qual foren Joan Pous i Porta i Josep Maria Solé i Sabaté. 

Bàsicament, la recuperació de la memòria històrica col·lectiva ha estat propiciada des de la Transició Democràtica per l'Ajuntament: posem d'exemple la neteja dels símbols franquistes i la denominació dels carrers l'any 1979 a proposta del seu regidor de Cultura, Joan Pous i Porta.

El 20 de juliol de 2006, coincidint amb el 70è aniversari de l'inici de la guerra civil, l'Ajuntament, a proposta de l'alcalde Joan Pous i Porta, va aprovar una moció en la qual es proposava honorar tots els veïns morts al municipi de Bellver de Cerdanya en els conflictes armats de l'època contemporània. Així, s'està construint un memorial al cementiri de Talló on es pretén relacionar-hi les víctimes. En el cas que ens ocupa, la guerra civil, i tal com estipula la resolució, la relació contindrà les víctimes d'un i altre bàndol, per ordre alfabètic i sense cap més catalogació.

Simultàniament, es publicarà un recull de textos que abarca totes les guerres contemporànies i que pretén donar a conèixer a tots els veïns com han afectat totes i cadascuna de les guerres a la població. Tal com recull el text de la moció, el que es pretén és "que fent justícia a tots els que perderen la vida, estimuli els bellverencs del present i del futur a recordar la seva memòria i a valorar intensament la pau".

 

Informació i text: Sol Gasch