Entitats socials i culturals a Sant Llorenç de Morunys

Les dues entitats del municipi eren el Centre Catòlic, creat a començaments de segle, de caràcter catòlic i conservador, i el Casino, que aplegava les forces de signe contrari. El local del Centre catòlic va aglutinar durant força temps les manifestacions culturals de la vila: teatre, música, cinema... L’edifici del Centre Catòlic és actualment seu de l’ajuntament.

Informació i text. Esther Miralles