Carretera de El Coll de Jou: Línia de defensa

L’actual carretera de Coll de Jou a Organyà va ser realitzat pels presos del “Destacamento penal de Sant Lorenzo”, en els anys de la postguerra. Entrava dintre dels plans de la línia defensiva dels Pirineus projectada per Franco.

Va haver-hi un destacament militar establert al Centre Catòlic a mitjan anys 40 amb l’objectiu de control dels maquis.

Informació i text: Esther Miralles